Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh cho kỹ sư

Được đăng lên bởi Con Đường Nhỏ
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Professinal English Textbook
for
General Engineering Students
Ali ghazizadeh
Member of the
Mechanical Engineering Department
January ٢٠١٣
Peyam Noor University
Faculty of Engineering
Tiếng anh cho kỹ sư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh cho kỹ sư - Người đăng: Con Đường Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Tiếng anh cho kỹ sư 9 10 823