Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh chuyên ngành 2

Được đăng lên bởi Ng Phương Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Phương Anh
1311110028
Hợp đồng mua bán hàng hoá
Giữa
<TÊN BÊN BÁN>
Sau đây gọi là bên BÁN
Và
<TÊN BÊN MUA>
Sau đây gọi là bên MUA
Lời mở đầu
Sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng này được dựa trên những điều sau:
[CHÚ Ý: Những câu dưới đây chỉ là ví dụ]
[CHÚ Ý: Nếu như Bên BÁN thực hiện sai quy cách, phần mở đầu sẽ không có hiệu lực]
1. Cả hai bên cùng nhất trí rằng hàng được làm theo quy cách đặc biệt của Bên MUA sẽ
không có giá trị hay bất kì giá trị giới hạn nào trên thị trường
[CHÚ Ý: Nếu Bên MUA dựa vào khả năng chuyên môn của Bên BÁN thì phần mở đầu không có hiệu
lực]
2. Bên BÁN biết rằng Bên MUA chỉ rõ hàng hoá đã tin cạy vào khả năng chuyên môn của
Bên BÁN
[CHÚ Ý: Nếu hàng hoá vận chuyển bị lỗi hoặc thiếu sót thì sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới Bên
MUA, phần mở đầu sẽ sử dụng điều dưới đây:]
3. Bên BÁN biết rằng Bên MUA theo hợp đồng này, bán lại hàng hoá, và rằng nếu hàng hoá
bị lỗi hay không đáp ứng về cả số lượng và chất lượng, Bên BÁN sẽ phải chịu trách
nhiệm cho tổn thất một khoản tiền không quá <KHOẢN TIỀN><ĐƠN VỊ TIỀN TỆ>
4. Bên BÁN biết rằng Bên MUA có ý định vận hành hàng theo từng phần trong thiết bị
được bán, và rằng nếu Hàng bị hỏng hay không đáp ứng về chất lượng và số lượng, Bên
MUA sẽ phải chịu trách nhiệm cho tổn thất thay thế.
1. Luật áp dụng
Hợp đồng này, và tất cả các câu hỏi liên quan đến thông tin, thời hạn, giải thích và thực hiện hợp
đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật của <QUỐC GIA>
[CHÚ Ý:Điều khoản thêm dưới đây là không bắt buộc]
1

Hợp dồng này sẽ không bao gồm, hợp thành hay phụ thuộc vào điều khoản của “Công ước Mỹ hay
hợp đồng thương mai”
2. Định nghĩa
Trong hợp đồng này, bao gồm phần mở đầu và các phần phụ lục, các từ dưới đây có nghĩa gán cho
chúng nếu nội dung đưa ra không rõ ràng.
2.1.
Nếu không được thay đổi rõ ràng bởi các bên, “FOB”, “CIF” và các điều khoản trong
giao nhận khác có nghĩa và nghĩa vụ đối với các điều khoản trong Incoterms 1990, số 460
xuất bản bởi Phòng Thương Mại Quốc Tế Paris
“Hợp đồng” tức là hợp đồng này, phẩn mở đầu và phụ lục của hợp đồng, cũng như tất

2.2.

cả các văn bản
2.3.
được nêu ra rõ ràng như văn bản của hợp đồng hay mặt khác được đề cập rõ ràng
trong hợp đồng này.
2.4.
“Hàng hoá” tức là hàng hoá được nhắc tới trong Điều Khoảng 4 ở dưới
2.5.
“Gía” tức là Gía được nhắc đến trong Điều Khoản 9 ở dưới, trả cho Bên BÁN bằng
giá trị của hàng hoá
2.6.
“Vận chuyển” tức là Vận chuyển được nhắc tới trong Incoterms 1990 theo như điều
khoản trong giao nhận hoặc điều khoản trong giao ...
Nguyễn Phương Anh
1311110028
Hợp đồng mua bán hàng hoá
Giữa
<TÊN BÊN BÁN>
Sau đây gọi là bên BÁN
<TÊN BÊN MUA>
Sau đây gọi là bên MUA
Lời mở đầu
Sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng này được dựa trên những điều sau:
[CHÚ Ý: Những câu dưới đây chỉ là ví dụ]
[CHÚ Ý: Nếu như Bên BÁN thực hiện sai quy cách, phần mở đầu sẽ không có hiệu lực]
1. Cả hai bên cùng nhất trí rằng hàng được làm theo quy cách đặc biệt của Bên MUA sẽ
không có giá trị hay bất kì giá trị giới hạn nào trên thị trường
[CHÚ Ý: Nếu Bên MUA dựa vào khả năng chuyên môn của Bên BÁN thì phần mở đầu không có hiệu
lực]
2. Bên BÁN biết rằng Bên MUA chỉ rõ hàng hoá đã tin cạy vào khả năng chuyên môn của
Bên BÁN
[CHÚ Ý: Nếu hàng hoá vận chuyển bị lỗi hoặc thiếu sót thì sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới Bên
MUA, phần mở đầu sẽ sử dụng điều dưới đây:]
3. Bên BÁN biết rằng Bên MUA theo hợp đồng này, bán lại hàng hoá, và rằng nếu hàng hoá
bị lỗi hay không đáp ứng về cả số lượng và chất lượng, Bên BÁN sẽ phải chịu trách
nhiệm cho tổn thất một khoản tiền không quá <KHOẢN TIỀN><ĐƠN VỊ TIỀN TỆ>
4. Bên BÁN biết rằng Bên MUA có ý định vận hành hàng theo từng phần trong thiết bị
được bán, và rằng nếu Hàng bị hỏng hay không đáp ứng về chất lượng và số lượng, Bên
MUA sẽ phải chịu trách nhiệm cho tổn thất thay thế.
1. Luật áp dụng
Hợp đồng này, và tất cả các câu hỏi liên quan đến thông tin, thời hạn, giải thích và thực hiện hợp
đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật của <QUỐC GIA>
[CHÚ Ý:Điều khoản thêm dưới đây là không bắt buộc]
1
Tiếng Anh chuyên ngành 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh chuyên ngành 2 - Người đăng: Ng Phương Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiếng Anh chuyên ngành 2 9 10 524