Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh chuyên ngành điện

Được đăng lên bởi nguyenvanduongns
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tiếng Anh Chuyên Ngành
- Lớp ĐTVT K4A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Unit 1
I . Reading And Comprehension (Đọc hiểu)
CIRCUIT ELEMENTS ( các thành phần của mạch điện)
New words (từ mới):
current
dòng điện.
supply
cung cấp
potential
điện thế
generator
máyphát
energy
năng lượng
battery
pin
path
đường dẫn
convert
chuyển đổi
element
thành phần
conduct
điều khiển
load
tải
conductor
dây dẫn
source
nguồn
wire
dây nối
transmission
sự truyền tải
chasis
bệ máy
control
bộ điều khiển
regulate
điều chỉnh
electromotive force suất điện động
rheostat
biến trở
establish
thiết lập
interrupt
ngắt
device
thiết bị
switch
công tắc
comprise
bao gồm
satellite
vệ tinh
solar
mặt trời
actuated
phát động
complex
phức tạp
Bài dịch :
Dòng điện di chuyển từ điểm có năng lượng điện thế cao tới điểm có điện thế thấp.Nó
chỉ có thể làm như vậy nếu có một đường dẫn. Đường dẫn này là một mạch điện tử. Tất cả
các mạch điện gồm bốn thành phần: nguồn, tải, hệ thống truyền dẫn, và bộ điều khiển.
Nguồn cung cấp sức điện động. Nó thiết lập điện thế khác nhau làm cho dòng điện có
khả năng di chuyển.Nguồn có thể là bất cứ thiết bị nào cung cấp năng lượng điện. Ví dụ nó
có thể là một máy phát hoặc pin.
Tải chuyển đổi năng lượng điện nguồn thành dạng năng lượng khác. Ví dụ đèn biến
đổi điện năng thành ánh sáng và nhiệt. Tải có thể là bất cứ thiết bị điện nào.
Hệ thống truyền dẫn hướng dòng điện di chuyển xung quanh mạch điện. Mọi dây dẫn
có thể là thành phần của hệ thống truyền. Phần lớn các hệ thống bào gồm các dây nối. Thông
thường là vậy, tuy nhiên khung kim loại của một cơ cấu có thể trở thành một phần của hệ
thống truyền dẫn. Ví dụ bệ kim loại của nhiều thiết bị điện được sử dụng để dẫn dòng.
Tương tự như thân của một xe ôtô là một phần của hệ thống truyền dẫn điện.
Bộ điều khiển điều chỉnh dòng chảy trong mạch điện. Nó có thể điều khiển dòng điện
bằng cách hạn chế dòng, như là một cuộn cảm hoặc bằng cách ngắt dòng như một cái công
tắc.
Nghiên cứu hình 1.Trong mạch điện của một đèn chiếu đơn giản, nguồn bao gồm ba khối pin
mắc nối tiếp với nhau. Tải là một bóng 0,3 oát. Phần truyền dẫn là thân kim loại của đèn
chiếu, và bộ điều khiển là một công tắc trượt.
công tắc

bóng 0,3W

4,5 V

Thân đèn pin

Hình 1

Tiếng Anh Chuyên Ngành
- Lớp ĐTVT K4A
-------------------------------------------------------------------------------------------

So sánh với hình 2. Chức năng của mạch này là điều hành một thiết bị thu hình vệ
tinh không gian. Ở đây ...
Ti ng Anh Chuyên Ngành ế - L p TVT K4A Đ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Unit 1
I . Reading And Comprehension (Đọc hiểu)
CIRCUIT ELEMENTS ( các thành phần của mạch điện)
New words (từ mới):
current dòng điện. supply cung cấp
potential điện thế generator máyphát
energy năng lượng battery pin
path đường dẫn convert chuyển đổi
element thành phần conduct điều khiển
load tải conductor dây dẫn
source nguồn wire dây nối
transmission sự truyền tải chasis bệ máy
control bộ điều khiển regulate điều chỉnh
electromotive force suất điện động rheostat biến trở
establish thiết lập interrupt ngắt
device thiết bị switch công tắc
comprise bao gồm satellite vệ tinh
solar mặt trời actuated phát động
complex phức tạp
Bài dịch :
Dòng điện di chuyển từ điểm có năng lượng điện thế cao tới điểm có điện thế thấp.Nó
chỉ thể làm như vậy nếu một đường dẫn. Đường dẫn này một mạch điện tử. Tất cả
các mạch điện gồm bốn thành phần: nguồn, tải, hệ thống truyền dẫn, và bộ điều khiển.
Nguồn cung cấp sức điện động. thiết lập điện thế khác nhau làm cho dòng điện
khả năng di chuyển.Nguồn thể bất cứ thiết bị nào cung cấp năng ợng điện. dụ nó
có thể là một máy phát hoặc pin.
Tải chuyển đổi năng lượng điện nguồn thành dạng năng lượng khác. dụ đèn biến
đổi điện năng thành ánh sáng và nhiệt. Tải có thể là bất cứ thiết bị điện nào.
Hệ thống truyền dẫnớng dòng điện di chuyển xung quanh mạch điện. Mọi dây dẫn
có thể là thành phần của hệ thống truyền. Phần lớn các hệ thống bào gồm các dây nối. Thông
thường vậy, tuy nhiên khung kim loại của một cấu thể trở thành một phần của hệ
thống truyền dẫn. dụ bệ kim loại của nhiều thiết bị điện được sử dụng để dẫn dòng.
Tương tự như thân của một xe ôtô là một phần của hệ thống truyền dẫn điện.
Bộ điều khiển điều chỉnh dòng chảy trong mạch điện. Nó thể điều khiển dòng điện
bằng cách hạn chế dòng, như một cuộn cảm hoặc bằng cách ngắt dòng như một cái công
tắc.
Nghiên cứu hình 1.Trong mạch điện của một đèn chiếu đơn giản, nguồn bao gồm ba khối pin
mắc nối tiếp với nhau. Tải một bóng 0,3 oát. Phần truyền dẫn thân kim loại của đèn
chiếu, và bộ điều khiển là một công tắc trượt.
công tắc bóng 0,3W
4,5 V
Thân đèn pin Hình 1
Tiếng anh chuyên ngành điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh chuyên ngành điện - Người đăng: nguyenvanduongns
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiếng anh chuyên ngành điện 9 10 653