Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh chuyên ngành may mặc

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 20555 lần   |   Lượt tải: 43 lần
BẢNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY MẶC
ENGLISH
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Abb
Accessories card
Accessories chard
Add hangtag
After a pattern
Against each other
Alter
Amery, to adjust
Angle
Ankle
Approved swatches
Arm
Armhole
Armhole depth
Armhole panel
Armhole seam
Armhole, armpit
around double-piped pocket
Around pipes
Article no
Assemble
Assemble lining
Assemble out shell
Assort color
Asymmetric
At waist
At waist height
Attach
Attachment
Attachment of waste fabric
Auto close end zipper
Auto open end zipper
Automatic pocket welf sewing machine
Automatic serge
Automatic sewing machine
Automatic welf winder
B

VIETNAMESE
sợi canh, sợi khổ (vải)
bảng phụ liệu
bàng cân đối nguyên phụ liệu
thẻ bài đặc biệt
theo một mẩu
tương phản
thay đổi, biến đổi
điều chỉnh
góc
mắt cá chân
tác nghiệp vải
tay
vòng nách
hạ nách
nẹp vòng nách
đường ráp vòng nách
vòng nách
quanh túi viền đôi
quanh côi
chủng loại, số
de cúp lót
ráp áo lót
ráp áo chính
phối màu
đối xứng
ở eo
ở độ cao của eo
làm cho chặt
gá lắp
đường diễu có vải vụn/chỉ vụn
dây kéo bị chặn ở phẩn cuối
dây keo mở bung ở phần cuôùi
máy may túi tự động
máy vừa may vừa xén tự động
máy may tự động
máy đánh suốt tự ñôïng

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Back belt
Back body
Back collar height
Back hem facing
Back lining
Back neck insert
Back neck to waist
Back neck width (seam to seam)
Back panel
Back patch
Back pleat facing
Back rise
Back rise length
Back sleeve
Back slit
Back strap
Back waist band
Back yoke
Backside collar
Badge
Badge
Band knife
Bar tack
Bar tack misplaced
Bar tack machine
Barcode hangtag
Be buttoned
Bed gown
Bellows pleat
Bellows pocket
Belt
Belt loop
Belt loop
Belt loops
Belt loops above dart
Bias cut
Bias tape
Bind hem
Bind seam
Bind stitching
Binder machine

dây nịt thân sau
thân sau
cao cổ sau
đáp lai sau
lót thaânsau
nẹp cổ sau
hạ eo sau
rộng cổ sau
Phối thân sau
miếng đáp thân sau
đáy ly thân sau
đáy sau
dài đáy sau
tay sau
xẻ tà lưng
cá lông
dây luồn lông, bo phía sau
đô sau
vòng cổ thân sau
miếng nhãn thêu, đặc điểm
vẽ theo, phù hiệu nhãn, phụ kiện
dao cắt cố định
đính bọ
đóng bọ sai vị trí
máy đính bọ
thẻ bài vi tính
cài nút lại
đồ ngủ
li hộp
túi hộp
dây nịt
dây passant (dùng xỏ dây nịt)
dây curoa
dây nịt treo
dây khuy qua ly
xéo trong canh sợi
dây xéo
lai lược
đường may lược
đường diễu lược
máy viền

78
79
80
81
82
83
84
...
BẢNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY MẶC
ENGLISH VIETNAMESE
A
1 Abb sợi canh, sợi khổ (vải)
2 Accessories card bảng phụ liệu
3 Accessories chard bàng cân đối nguyên phụ liệu
4 Add hangtag thẻ bài đặc biệt
5 After a pattern theo một mẩu
6 Against each other tương phản
7 Alter thay đổi, biến đổi
8 Amery, to adjust điều chỉnh
9 Angle góc
10 Ankle mắt cá chân
11 Approved swatches tác nghiệp vải
12 Arm tay
13 Armhole vòng nách
14 Armhole depth hạ nách
15 Armhole panel nẹp vòng nách
16 Armhole seam đường ráp vòng nách
17 Armhole, armpit vòng nách
18 around double-piped pocket quanh túi viền đôi
19 Around pipes quanh côi
20 Article no chủng loại, số
21 Assemble de cúp lót
22 Assemble lining ráp áo lót
23 Assemble out shell ráp áo chính
24 Assort color phối màu
25 Asymmetric đối xứng
26 At waist ở eo
27 At waist height ở độ cao của eo
28 Attach làm cho chặt
29 Attachment gá lắp
30 Attachment of waste fabric đường diễu có vải vụn/chỉ vụn
31 Auto close end zipper dây kéo bị chặn ở phẩn cuối
32 Auto open end zipper dây keo mở bung ở phần cuôùi
33 Automatic pocket welf sewing machine máy may túi tự động
34 Automatic serge máy vừa may vừa xén tự động
35 Automatic sewing machine máy may tự động
36 Automatic welf winder máy đánh suốt tự ñôïng
B
tiếng anh chuyên ngành may mặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh chuyên ngành may mặc - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tiếng anh chuyên ngành may mặc 9 10 754