Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Được đăng lên bởi Trần Đình Quốc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tieng anh xay dung A

Abac
Abraham’s cones
Abraham’s cones
Abrasion Damage
Abrasive
Abrasive action
Abrasive paper
Absorption
Abutment, end support
Accelerant
Accelerated test

Accelerator, Earlystrength admixture
Acceptance
Access flooring
Accessible
Accessories
Accesssories
Accidental air
Accidental combination
Accuracy (of test)
Acid-resisting concrete
Acid-resisting concrete
ACMV & ventilation
ACMV & ventilation
Acoustical
Acoustical treatment
Acoustical treatment
Action
Activator
Active carbon
Active crack
Activity og cement
Actual construction time effectif
Actual load
Addenda

Toán đồ
Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt
Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt
Hư hỏng do mài mòn
Nhám
Tác động mài mòn
Giấy nhám
Sự hấp thụ
Mố cầu
Phụ gia làm tăng nhanh quá trình...
Gia tốc thí nghiệm
Phụ gia tăng tốc, phụ gia làm tăng
nhanh quá trình đông kết
Gia tốc trọng trường
Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông
kết bê tông
Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông
kết bê tông
Nghiệm thu, cho phép
Sàn lối vào
Có thể tiếp cận được
Phụ tùng
Phụ kiện
Khí độc, khí có hại
Tổ hợp tai nạn ( tổ hợp đặc biệt)
Độ chính xác của thí nghiệm
Bê tông chịu axit
Bê tông chịu axit
Điều hòa không khí và thông gió
Điều hòa không khí và thông gió
Âm học
Xử lí tiếng ồn
Xử lí tiếng ồn
Tác động, tác dụng
Chất hoạt hóa
Than hoạt tính
Vết nứt hoạt động
Độ hoạt hóa xi măng
Thời hạn thi công thực tế
Tải trọng thực
Phụ lục

Additional

Bổ sung, thêm vào, phát sinh

Accelerating Admixture
Acceleration due to gravity
Accelerator, Earlystrength admixture

Bach mixer..........................................................Máy trộn
Bach plant .........................................................Trạm trộn
Back fill behind abutmait ......................................Đất đắp sau mố
Backfill................................................................Khối đất đắp sau tường ch ắn
Backfill ...............................................................Khối đất đắp sau tường chắn
Backfill concrete..................................................Bê tông ch ờ chèn l ấp khe h ở
Backhoe excavator (drag shovel, backhoe shovel) ..Máy đào gầu ngược
Backwater ..........................................................Chỗ nước đọng, nước xoáy ngược
Bacterial corrosion ..............................................Ăn mòn do vi sinh vật
Bag ...................................................................Bao tải để bảo d ưỡng bê tông
Bag (of cement; also sack) ..................................Bao đựng ximang
Bag o...
Tieng anh xay dung A
Abac Toán đồ
Abraham’s cones Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt
Abraham’s cones Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt
Abrasion Damage Hư hỏng do mài mòn
Abrasive Nhám
Abrasive action Tác động mài mòn
Abrasive paper Giấy nhám
Absorption Sự hấp thụ
Abutment, end support Mố cầu
Accelerant Phụ gia làm tăng nhanh quá trình...
Accelerated test Gia tốc thí nghiệm
Accelerating Admixture
Phụ gia tăng tốc, phụ gia làm tăng
nhanh quá trình đông kết
Acceleration due to gravity Gia tốc trọng trường
Accelerator, Earlystrength admixture
Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông
kết bê tông
Accelerator, Earlystrength admixture
Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông
kết bê tông
Acceptance Nghiệm thu, cho phép
Access flooring Sàn lối vào
Accessible Có thể tiếp cận được
Accessories Phụ tùng
Accesssories Phụ kiện
Accidental air Khí độc, khí có hại
Accidental combination Tổ hợp tai nạn ( tổ hợp đặc biệt)
Accuracy (of test) Độ chính xác của thí nghiệm
Acid-resisting concrete Bê tông chịu axit
Acid-resisting concrete Bê tông chịu axit
ACMV & ventilation Điều hòa không khí và thông gió
ACMV & ventilation Điều hòa không khí và thông gió
Acoustical Âm học
Acoustical treatment Xử lí tiếng ồn
Acoustical treatment Xử lí tiếng ồn
Action Tác động, tác dụng
Activator Chất hoạt hóa
Active carbon Than hoạt tính
Active crack Vết nứt hoạt động
Activity og cement Độ hoạt hóa xi măng
Actual construction time effectif Thời hạn thi công thực tế
Actual load Tải trọng thực
Addenda Phụ lục
Additional Bổ sung, thêm vào, phát sinh
Tiếng anh chuyên ngành xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh chuyên ngành xây dựng - Người đăng: Trần Đình Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiếng anh chuyên ngành xây dựng 9 10 237