Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh chuyên nghành tin

Được đăng lên bởi QuangDinh Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Revisions- Translations
Translate into Vietnamese or English:
1. Máy tính giúp học sinh thực hiện các phép toán và giải quyết các câu hỏi
khó. Chúng còn được sử dụng để truy cập Internet, dạy các khóa học như
thiết kế trên máy vi tính, học ngoại ngữ, lập trình, toán học,…(U1)
2. Con chuột được sử dung rộng rãi trong lĩnh vực đồ họa và thiết kế. Khi
bạn muốn di chuyển một hình ảnh, bạn đặt con chuột lên đối tượng mà bạn
muốn di chuyển, nhấn nút chuột, và kéo hình ảnh tới vị trí mới trên màn
hình.(U 5, p25)
3. Máy tính Macintosh có giao diện sử dụng dựa vào đồ họa và các công cụ
trực quan. Chúng được thiết kế với mục đích là làm dễ dàng việc tương tác
với máy tính. (U13)
4. Chương trình xử lý từ là một chương trình máy tính thao tác với văn bản
và tạo ra các tài liệu phù hợp cho việc in ấn.
(a word processor; a computer program; deal with text; create documents;
suitable for printing)
5. Trộn thư cho phép bạn kết hợp hai tệp, một tệp chứa tên và địa chỉ và tệp
còn lại chứa thư mẫu. (mail merging; allow you to combine two files; one
contains names and addresses, the other contains sample letters)
6. Máy tính xách tay sử dụng màn hình tinh thể lỏng phẳng thay thế cho ống
màn hình. Màn hình tinh thể lỏng sử dụng mạng lưới các tinh thể và các bộ
lọc cực để hiển thị hình ảnh. (U7)
(portable computers, use, flat LCD ( Liquid Crystal Display) monitors,
instead of – thay thế cho, CRT (Cathode Ray Tube) monitors - ống màn
hình, crystal grids- mạng lưới tinh thể, polar filters-bộ lọc cực, display
images/pictures)
7. Đĩa mềm được gọi như vậy bởi chúng được cấu tạo bởi chất liệu dẻo linh
hoạt bề mặt có khả năng nhiễm từ. (U10)
8. Một trong những đặc điểm của chương trình cơ cở dữ liệu đó là bạn có thể
tự động tra cứu và tìm kiếm các bản ghi chứa thông tin đặc biệt. (U15)
(One feature of a database program is that you can automatically look up and
search records which hold special information)

A record- bản ghi
9. Khi bạn thiết lập một tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ Internet, bạn
được cung cấp một địa chỉ duy nhất và bất cứ ai đều có thể gửi thư điện tử
cho bạn. Thư bạn nhận được sẽ được lưu trữ ở máy chủ của nhà cung cấp
dịch vụ Internet cho tới lần tiếp theo bạn kết nối và tải nó về đĩa cứng.(U 16)
(set up- thiết lập, an account –tài khoản, with, an Internet Service Providernhà cung cấp dịch vụ Internet, you are given- bạn được cung cấp, an unique
address- địa chỉ đuy nhất, anyone, can send you email. The mail you receive
is stored on the main server of your ISP-...
Revisions- Translations
Translate into Vietnamese or English:
1. Máy tính giúp học sinh thực hiện các phép toán giải quyết các câu hỏi
khó. Chúng còn được sử dụng để truy cập Internet, dạy các khóa học như
thiết kế trên máy vi tính, học ngoại ngữ, lập trình, toán học,…(U1)
2. Con chuột được sử dung rộng i trong lĩnh vực đồ họa thiết kế. Khi
bạn muốn di chuyển một hình ảnh, bạn đặt con chuột lên đối ợng mà bạn
muốn di chuyển, nhấn nút chuột, kéo hình ảnh tới vị trí mới trên màn
hình.(U 5, p25)
3. Máy tính Macintosh giao diện sử dụng dựa vào đồ họa các công cụ
trực quan. Chúng được thiết kế với mục đích làm dễ dàng việc tương tác
với máy tính. (U13)
4. Chương trình xử từ là một chương trình máy tính thao tác với văn bản
và tạo ra các tài liệu phù hợp cho việc in ấn.
(a word processor; a computer program; deal with text; create documents;
suitable for printing)
5. Trộn thư cho phép bạn kết hợp hai tệp, một tệp chứa tên địa chỉ tệp
còn lại chứa thư mẫu. (mail merging; allow you to combine two files; one
contains names and addresses, the other contains sample letters)
6. Máy tính xách tay sử dụng màn hình tinh thể lỏng phẳng thay thế cho ống
màn hình. Màn hình tinh thể lỏng sdụng mạng lưới các tinh thể và các bộ
lọc cực để hiển thị hình ảnh. (U7)
(portable computers, use, flat LCD ( Liquid Crystal Display) monitors,
instead of thay thế cho, CRT (Cathode Ray Tube) monitors - ống màn
hình, crystal grids- mạng lưới tinh thể, polar filters-bộ lọc cực, display
images/pictures)
7. Đĩa mềm được gọi nvậy bởi chúng được cấu tạo bởi chất liệu dẻo linh
hoạt bề mặt có khả năng nhiễm từ. (U10)
8. Một trong những đặc điểm của chương trình cơ cở dữ liệu đó là bạn có thể
tự động tra cứu và tìm kiếm các bản ghi chứa thông tin đặc biệt. (U15)
(One feature of a database program is that you can automatically look up and
search records which hold special information)
Tiếng anh chuyên nghành tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh chuyên nghành tin - Người đăng: QuangDinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiếng anh chuyên nghành tin 9 10 369