Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh của người Anh và người Việt Nam

Được đăng lên bởi ngocvangkt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiếng Anh của người Anh và người Việt Nam
Nói được tiếng Anh như người bản xứ là tham vọng của tất cả những
người học tiếng Anh. Tuy nhiên, đâylà điều nằm ngoài khả năng của người
Việt Nam. Trong khi chúng ta không thể nói tiếng Anh như người Anh hay
người Mỹ thì chúng ta lại có thể luyện tập để nói được một tiếng Anh được
chấp nhận rộng rãi trên quốc tế, nghĩa là một tiếng Anh chuẩn mực với
những đặc điểm riêng biệt về cách phát âm của nó. Những đặc điểm đó là:
- Tiếng Anh có trọng âm từ và trọng âm câu.
- Là ngôn ngữ có ngữ điệu, lên xuống giọng tùy thuộc vào chức năng giao
tiếp của câu.
- Có dạng yếu và dạng mạnh trong phát âm một số từ chức năng.
- Có hiện tượng nối âm trong chuỗi lời nói.
- Có cách phát âm các phụ âm cuối của từ rất đặc trưng.
Vì vậy hiện nay trong các trường tiểu học phai đảm bảo dạy đúng ngữ điệu
và âm vần chính xác

...
Tiếng Anh của người Anh và người Việt Nam
Nói được tiếng Anh như người bản xứ là tham vọng của tất cả những
người học tiếng Anh. Tuy nhiên, đâylà điều nằm ngoài khả năng của người
Việt Nam. Trong khi chúng ta không thể nói tiếng Anh như người Anh hay
người Mỹ thì chúng ta lại có thể luyện tập để nói được một tiếng Anh được
chấp nhận rộng rãi trên quốc tế, nghĩa là một tiếng Anh chuẩn mực với
những đặc điểm riêng biệt về cách phát âm của nó. Những đặc điểm đó là:
- Tiếng Anh có trọng âm từ và trọng âm câu.
- Là ngôn ngữ có ngữ điệu, lên xuống giọng tùy thuộc vào chức năng giao
tiếp của câu.
- Có dạng yếu và dạng mạnh trong phát âm một số từ chức năng.
- Có hiện tượng nối âm trong chuỗi lời nói.
- Có cách phát âm các phụ âm cuối của từ rất đặc trưng.
Vì vậy hiện nay trong các trường tiểu học phai đảm bảo dạy đúng ngữ điệu
và âm vần chính xác
Tiếng Anh của người Anh và người Việt Nam - Người đăng: ngocvangkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiếng Anh của người Anh và người Việt Nam 9 10 852