Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 1

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1 – Giới thiệu nhân viên
I.

Chú giải
Tên công ty:
Hale and Hearty Foods - based in Sydney, Australia.
Hale and Hearty Foods - trụ sở đặt tại Sydney, Australia.
Nhân vật:
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer
Trưởng Phòng Thu Mua

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Diễn biến câu chuyện:
Harvey is recording promotional introductions for the Hale and Hearty team.
These are to accompany pictures of himself and his colleagues in an advertising
display at tomorrow’s Beverage Fair.
Harvey đang ghi những lời tự giới thiệu của nhân viên trong công ty Hale and
Hearty. Những lời giới thiệu này sẽ xuất hiện cùng với ảnh của từng người
trong phần quảng cáo của công ty cho Triển lãm Nước giải khát vào ngày mai.

Ngữ pháp – dùng mạo từ a, an hay the?

Nếu chỉ một vật nhất định thì chúng ta dùng the. Chúng ta cũng dùng the khi
nói về một thứ được ngầm hiểu. Chúng ta cũng nói, ví dụ: ''Could you pass me
the scissors'' nếu cái kéo đó ở trong tầm mắt.
Chúng ta cũng dùng the để chỉ những địa điểm như bưu điện hay tòa thị chính
vì trong vùng đó chỉ có duy nhất một nơi như thế mà thôi.
Ví dụ: the moon, the sun, the Prime Minister, the CEO, the local library.
Chúng ta dùng an mà không dùng a nếu như ngay sau đó làm âm nguyên âm.
Thường thì âm nguyên âm này sẽ được biểu thị bằng một nguyên âm nhưng
không phải lúc nào cũng như vậy.
Ví dụ: an egg, an orange, an umbrella, an ice cream,
Nhưng an honour, an honest man, a union, a university.

Thành ngữ và mẫu câu

Khi Harvey muốn nói về sự bận bịu của các đồng nghiệp khác, anh ta đã dùng
thành ngữ "flat out”. Đây là đã mượn đến hình ảnh chân ga bị nhấn sát mặt sàn
lúc tăng tốc. Dưới đây là một số thành ngữ quen thuộc khác để chỉ sự bận rộn.
tied up
Ví dụ: “I’m afraid you can’t see him. He’s tied up at the moment.”
flat chat
Ví dụ: “Can I call you back? I’m flat chat right now.”
flat out
Ví dụ: “No one has time for lunch. We’ve been flat out all day.”
to have one’s hands full
Ví dụ: “I have my hands full with this new account.”
to have a lot on one’s plate
Ví dụ: “Could you do it? I have a lot on my plate right now.”

II.

Bài tập
1. Từ vựng
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây:
Từ mới
colleague
company
department
distributor
export
overseas
partner
products
representative
responsible
sales
supervisor
international
manager
officer

Phát âm

Nghĩa

2. Luyện nói
Hãy điền thông tin cá nhân th...
BÀI 1 Giới thiệu nhân viên
I. Chú giải
Tên công ty:
Hale and Hearty Foods - based in Sydney, Australia.
Hale and Hearty Foods - trụ sở đặt tại Sydney, Australia.
Nhân vật:
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer
Trưởng Phòng Thu Mua
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty
Diễn biến câu chuyện:
Harvey is recording promotional introductions for the Hale and Hearty team.
These are to accompany pictures of himself and his colleagues in an advertising
display at tomorrow’s Beverage Fair.
Harvey đang ghi những lời tự giới thiệu của nhân viên trong công ty Hale and
Hearty. Những lời giới thiệu này sẽ xuất hiện cùng với ảnh của từng người
trong phần quảng cáo của công ty cho Triển lãm Nước giải khát vào ngày mai.
Tiếng anh du lịch bài 1 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 1 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 1 9 10 238