Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 12

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 12 – Hội họp (tiếp theo)
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Caroline
Grabbo:

Administrative Manager, Second in charge to Douglas Hale

Diễn biến câu chuyện
Kết thúc cuộc họp giữa Harvey, Caroline, Douglas và Victoria.
Luyện nói - Đồng ý, đồng ý phần nào, không đồng ý.
Xem những bài hội thoại ngắn sau. Đọc to chúng lên để luyện cách bày tỏ một
cách lịch thiệp sự đồng ý, đồng ý phần nào hoặc là không đồng ý.
Đồng ý

A: I think it can wait until we know more.
B: I think you’re right.
A: In my opinion, we should ask the accountants to work on
it.
B: You’ve got a point there.

Đồng ý
phần
nào

A: If you all work over the weekend we’ll get the order in.
B: I see what you’re saying but some of us might have
other plans.
A: I think Mai’s request for a higher salary is too much.
B: To a certain extent I agree, but we don’t want to lose
her.

Không
đồng ý

A: Just one more meeting a week can’t hurt anyone
B: I ’m afraid I can’t agree, the staffs are stretched as it is.
A: I think that Asian planes should take the grain to Spain.
B: I can’t really support that. It would be much cheaper by
sea.

Thành ngữ và lời nói
Douglas yêu cầu Harvey ''bring him up to scratch'' theo như ý của Lee. Điều này
có nghĩa là ông ta muốn Harvey trình bày cho mình những điều anh này biết
được về vấn đề đang bàn. Những thành ngữ dưới đây cũng được sử dụng với
cùng một mục đích như thế.
To fill someone in
Ví dụ: I missed the meeting. Could you fill me in on the project?
To put someone in the picture:
Ví dụ: Meet me after work and I’ll put you in the picture on the Smith Contract.
To bring someone up to speed:
Ví dụ: Before we start the discussion, John can bring us up to speed on the
monthly figures.
Lưu ý: Chương trình Phần mềm IT-FX được đề cập đến trong bài là hòan toàn
hư cấu.

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

absence
advertising
approach
conference
contribution
A copy
equipment
graphics
hologram
impressive
indicate
laptop
layout
national
opinion
outline
a point
privileged
produce
software
visual
2. Luyện nói – Đồng ý, đồng ý phần nào và không đồng ý
Hãy viết những lời bày tỏ quan điểm với những ý kiến dưới đây.
 = đồng ý
 = đồn...
1
BÀI 12 Hi hp (tiếp theo)
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty
Caroline
Grabbo:
Administrative Manager, Second in charge to Douglas Hale
Diễn biến câu chuyện
Kết thúc cuc hp gia Harvey, Caroline, Douglas và Victoria.
Luyện nói - Đồng ý, đồng ý phần nào, không đồng ý.
Xem nhng bài hi thoi ngắn sau. Đọc to chúng lên để luyn cách bày t mt
cách lch thip s đồng ý, đồng ý phn nào hoặc là không đồng ý.
Đồng ý
A: I think it can wait until we know more.
B: I think you’re right.
A: In my opinion, we should ask the accountants to work on
it.
B: You’ve got a point there.
Tiếng anh du lịch bài 12 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 12 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 12 9 10 199