Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 13

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 13 - Một cuộc thuyết trình (phần 1)
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Diễn biến câu chuyện
Harvey, Caroline, Douglas và Victoria có buổi làm việc chính thức với Lian và
Lok. Douglas giới thiệu người thuyết trình chính sẽ là Harvey và anh này nói
qua nội dung bài thuyết trình.

Luyện nói - giới thiệu một bài thuyết trình
Để mở đầu một bài thuyết trình có hai cách, trang trọng và thân mật. Hãy xem qua
các kiểu dưới đây. Kiểu bắt đầu thế nào bạn thấy thoải mái?
Kiểu trang trọng

Kiểu thân mật

Good morning ladies and gentlemen

Hello everyone

On behalf of the company

Thanks for coming

I’d like to welcome you

Luyện nói - các từ chỉ thứ tự các vấn đề trình bày
Dưới đây là một số trạng từ giúp chỉ thứ tự các vấn đề sẽ trình bày. Khi đã hiểu
hết chúng rồi, hãy đọc to lên để luyện kỹ năng nói.

first, firstly – trước tiên
second, secondly – thứ hai
third, thirdly –thứ ba
fourth, fourthly – thứ tư
then, after that – rồi sau đó
next – tiếp theo là
finally, lastly – sau cùng

First I will talk about the meaning of economy.
Secondly, I’ll take you through the budgeting process.
Next, I’ll show you how to make the most of your time.
Then we’ll have a short coffee break.
After that I’ll talk about how we can make positive changes.
And finally, I’ll take questions.

Ngôn ngữ cử chỉ
Người nghe phương Tây đòi hỏi ở người thuyết trình sự tự tin, vui vẻ và hoạt
bát. Sau đây là một vài bí quyết giúp cho phần thể hiện của bạn trong thuyết
trình.
• Establish a confident posture and stance.
• Maintain eye contact with members in your audience. If it is a large audience,
you are not expected to look at everyone but make sure that you are not just
addressing one section, move your gaze around the room.

• Smile! Unless you are delivering some devastating news, smile on opening
and then where appropriate.
• Move around. In larger venues, movement creates interest and involves
sections of the audience from far sides of the room.
• Move your hands to create impact through gesture.
• And your tone should be relaxed but enthusiastic.

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

background
entail
formally
interrupt
involve
marketing
outline
partnership
presenter
process
(to) project
quota
speaker
springboard
2. Sắ...
1
BÀI 13 - Mt cuc thuyết trình (phn 1)
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty
Diễn biến câu chuyện
Harvey, Caroline, Douglas Victoria buổi làm việc chính thức với Lian
Lok. Douglas giới thiệu người thuyết trình chính sẽ Harvey anh này nói
qua nội dung bài thuyết trình.
Luyn nói - gii thiu mt bài thuyết trình
Để m đầu mt bài thuyết trình có hai cách, trang trng và thân mt. Hãy xem qua
các kiu dưới đây. Kiểu bt đu thế nào bn thy thoi mái?
Kiu trang trng
Kiu thân mt
Good morning ladies and gentlemen
Hello everyone
On behalf of the company
Thanks for coming
I’d like to welcome you
Luyn nói - các t ch th t các vấn đề trình bày
Dưới đây là mt s trng t giúp ch th t các vấn đề s trình bày. Khi đã hiểu
hết chúng rồi, hãy đọc to lên để luyn k năng nói.
Tiếng anh du lịch bài 13 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 13 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 13 9 10 859