Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 14

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 14 - Một cuộc thuyết trình (tiếp theo)
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok Lee:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Caroline
Grabbo:

Administrative Manager, 2iC to Douglas Hale
Quản trị Viên Hành chính, phụ tá cho Douglas Hale

Diễn biến câu chuyện
Harvey đã trình bày xong phần thứ nhất của bài thuyết trình và giới thiệu tới
phần của Victoria. Nhưng thật không may, máy tính bị trục trặc nên Victoria đã
không thể tiếp tục. Cô tỏ ra rất bực bội và đi ra khỏi phòng để tìm phương án
khắc phục. Harvey lại tiếp tục trình bày phần thuyết trình của mình.

Luyện nói - lời mào đầu
Trước khi đi vào trình bày cụ thể vấn đề thì việc cần thông báo trước điều mà
mình sẽ nói là rất quan trọng. Dưới đây là một vài kiểu câu mào đầu như vậy.
Khi thấy hiểu chúng rồi, bạn hãy đọc to những câu này lên.
What I’m about to show you is how we can cut costs.
Let’s now look at the latest figures.
Now I want to turn to the annual report.
This brings me to the third point: marketing.
Luyện nói - tóm lại vấn đề vừa nói
Khi bạn trình bày xong phần nào của bài thuyết trình rồi thì hãy tóm lược phần
đó lại một cách sáng rõ. Hãy đọc những mẫu câu sau. Khi thấy hiểu chúng rồi,
bạn hãy đọc to những câu đó lên.
So, as you can see, the figures look promising.
So in short, this approach has proved successful.
So that covers the marketing strategy which seems to be working very
well.
To summarise, the south will bring in the most business.
Thành ngữ - nói về một sự cố
Khi máy tính bị trục trặc, Harvey đã nói: ''There's a slight hitch''. Người Úc có
rất nhiều cách để nói về một sự cố một cách hết sức sinh động.
to hit a snag – Ví dụ: “Unfortunately we’ve hit a snag, there’s no power.
a glitch – Ví dụ: “The display wil have to wait. There seems to be a glitch in
the program.”
a spanner in the works – Ví dụ: “The order didn’t arrive on time, so that threw
a spanner in the works.”

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

approach
attent...
1
BÀI 14 - Mt cuc thuyết trình (tiếp theo)
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok Lee:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty
Caroline
Grabbo:
Administrative Manager, 2iC to Douglas Hale
Qun tr Viên Hành chính, ph tá cho Douglas Hale
Diễn biến câu chuyện
Harvey đã trình bày xong phần thứ nhất của bài thuyết trình giới thiệu tới
phần của Victoria. Nhưng thật không may, máy tính bị trục trặc nên Victoria đã
không thể tiếp tục. tỏ ra rất bực bội đi ra khỏi phòng đtìm phương án
khắc phục. Harvey lại tiếp tục trình bày phần thuyết trình của mình.
Tiếng anh du lịch bài 14 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 14 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 14 9 10 873