Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 16

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 16 – Thuyết trình – Phần 2 (tiếp theo)
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok Lee:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Caroline
Grabbo:

Administrative Manager, 2iC to Douglas Hale
Quản trị Viên Hành chính, phụ tá cho Douglas Hale

Diễn biến câu chuyện
Harvey giới chuyển sang phần hỏi đáp. Douglas kết thúc phần thuyết trình.

Luyện nói – Cách đề nghị đặt câu hỏi
Sau đây là một vài mẫu câu giúp bạn đề nghị các câu hỏi. Khi thấy hiểu chúng
rồi, bạn hãy đọc to những câu này lên.
Lời mời nêu ra câu hỏi:
Now, are there any questions?
I’ll take questions now.
Đáp lại câu hỏi:
That’s a good question.
That’s an interesting question.
I’m glad you asked that question. It gives me a chance to explain...
Hỏi lại khi thấy chưa thực sự hiểu câu hỏi:
In other words, you’re asking me about … Is that right?
If I understand you correctly, you want to know... Is that right?
Cách đáp lại khi bạn không biết câu trả lời:
I’m afraid I really can’t answer that at the moment.
I’m afraid that question falls outside my area of expertise.
I’m sorry. I’m not sure about that. Can I check and get back to you?
Kiểm tra lại câu trả lời có thỏa đáng không:
Does that answer your question?
Is that clear now?
Alright! Can we move on?

Kết thúc:
There’s time for one more quick question.
That’s all we have time for now.

Thành ngữ và mẫu câu
Trong bài học, mẫu câu pros and cons đã được sử dụng. Đây là cách để đề
cập đến những điều lợi và hại, thuận và chống. Pros là những câu thuận còn
cons là nhữgn câu chống. Sau đây là môt ví dụ về kiểu câu này.
After we’d weighed up all the pros and cons, we decided it would be better to
sell.
Sau khi cân nhắc những điểm lợi và bất lợi, chúng tôi quyết định tốt hơn hết là
bán nó đi.

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây
Từ mới

afraid
agency
background
communication
contact

electronic

Phát âm

Nghĩa

enlightening
expertise
facility
glad
media
merger
necessary
negotiations
outcome
2. Sắp xếp lại những câu bày tỏ mục ...
1
BÀI 16 Thuyết trình Phn 2 (tiếp theo)
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok Lee:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty
Caroline
Grabbo:
Administrative Manager, 2iC to Douglas Hale
Qun tr Viên Hành chính, ph tá cho Douglas Hale
Diễn biến câu chuyện
Harvey giới chuyển sang phần hỏi đáp. Douglas kết thúc phần thuyết trình.
Tiếng anh du lịch bài 16 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 16 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 16 9 10 552