Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 18

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 18 - Thương thảo (tiếp theo)
I.

Chú thích
Nhân vật
Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty Hale and Hearty

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Diễn biến câu chuyện
Thương thuyết bắt đầu. Douglas trình bày qua về những dự định và đề xuất từ
phía công ty mình và sau đó Lian đáp lại bằng cách nhắc lại những điều mà
Douglas vừa nêu.
Luyện nói - Nhắc lại cho rõ
Có rất nhiều cách để xác định rõ thông tin.
Hãy đọc các mẫu câu sau. Khi thấy hiểu chúng rồi, bạn hãy đọc to những câu
đó lên.
Checking clarity - Hỏi để biết người nghe có hiểu hay không
Is that clear?
Can you follow that?
How does that sound?
Asking for clarification - Hỏi lại cho rõ
What exactly does that mean?
So you’re saying that we’ll pay?

Could you clarify a point for me?
Could you explain what you mean by that?
Opening a clarifying recap - Lời mào đầu cho những câu xác định lại
thông tin
As I understand it…
Let me see if I’ve got this right…
So, the most important thing for you is…
Closing a clarifying recap - Lời kết cho những câu xác định lại thông tin
Is this an accurate summary of your position?
Is that what you meant?
Have I understood correctly?
Is that how you see it?
Thành ngữ và mẫu câu
Giới kinh doanh có rất nhiều câu dùng cho việc đàm phán. “Argy-bargy” là một
từ trong số đó, nó có nghĩa là thuyết phục và thương lượng. Nghĩa của từ này
trong từ điển là tranh cãi, tranh luận nhưng thực ra nó cũng còn có nghĩa rộng
hơn nữa là đàm phán. Ví dụ:
After all the argy-bargy they all went off for a nice lunch.
win/win situation – đôi bên đều cố dành được những lợi thế trong thỏa thuận.
“umbrella” statement – câu nói nhằm thể hiện mục đích và ý định.
trade markings – những quy định về mặt pháp lý đối với mọi sản phẩm muốn
được tiêu thụ ở Úc, ví dụ: xuất xứ sản phẩm, mã số hàng hóa, danh sách thành
phần có trong sản phẩm.

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

(to) consolidate
(to be) borne (to bear)
(to) clarify
distributor
exclusive
logo
(to) merge
rights
supplier
(to) take on (an
issue/costs)
2. Luyện nói - phủ định kép
Câu phủ định kép mang nghĩa khẳng định.
Ví dụ:
We see no reason why they can’t work for Silver Heaven.
means “We think they can work for Silver Heaven.”
Viết lại những câu phủ định kép sau dưới dạng câu khẳng định.

1. I can’t ...
1
BÀI 18 - Thương thảo (tiếp theo)
I. Chú thích
Nhân vt
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty Hale and Hearty
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Diễn biến câu chuyện
Thương thuyết bắt đầu. Douglas trình bày qua vnhững dự định đề xuất từ
phía công ty mình sau đó Lian đáp lại bằng cách nhắc lại những điều
Douglas vừa nêu.
Luyn nói - Nhc li cho rõ
Có rt nhiều cách để xác định rõ thông tin.
Hãy đọc các mu câu sau. Khi thy hiu chúng ri, bạn hãy đc to nhng câu
đó lên.
Checking clarity - Hỏi để biết người nghe có hiu hay không
Is that clear?
Can you follow that?
How does that sound?
Asking for clarification - Hi li cho rõ
What exactly does that mean?
So you’re saying that we’ll pay?
Tiếng anh du lịch bài 18 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 18 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 18 9 10 692