Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 26

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 26 – Tại sân bay (tiếp theo)
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Male
attendant:

Airport international check-in counter
Nhân viên làm thủ tục tại sân bay quốc tế

Diễn biến câu chuyện
Lian và Lok tạm biệt Harvey và Victoria rồi đi qua cửa an ninh. Harvey và
Victoria rời sân bay, kết thúc một tuần bận rộn.
Luyện nói – Hướng dẫn tại cửa an ninh
Dưới đây là những câu mà bạn có thể sẽ bị hỏi khi đi qua cửa an ninh.
Place your hand luggage on the belt please.
Put your phone and laptop into the tray please.
Could you remove your shoes please?

Could you stand over here please?
Could you unlock your briefcase please?
Could you pass through the gate again please?
Did you pack your bags yourself?
Are there any cigarette lighters, matches or flammable products in your bags?
Luyện nói – Nói lời tạm biệt
Hãy đọc những câu chào tạm biệt sau. Khi thấy hiểu chúng rồi, bạn hãy đọc to
những câu đó lên.
Giữ liên lạc
If you’re ever in Sydney again, you must look me up.
Give me a call when you’re next in town.
Let’s keep in touch. I hope we meet again soon.
Chúc một chuyến bay an toàn
Safe flight.
Have a good trip.
Have a good flight back.
Take care.

Thành ngữ và mẫu câu
Neck of the woods: Một vị trí xác định cụ thể.
Ví dụ: Please come and see me if you’re ever in my neck of the woods.

(to) keep in touch: Giữ liên lạc.
Ví dụ: He’s been in Africa for two years but we’ve kept in touch by email.
(to) take a sickie: Nghỉ một ngày làm việc khi không thực sự ốm.
He wanted to spend time with his overseas guest, so he took a sickie.

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

couple
debrief
excellent
exhausted
journey
place
remove
team
tray

2. Luyện vốn từ vựng
Hãy dùng những từ ở bảng trên để hoàn thành các câu sau. Sau khi so
câu trả lời với đáp án, hãy đọc to chúng lên. Lưu ý là không phải tất cả các
từ đều được sử dụng.
1. Mr and Mrs Brown had dinner with another married ____________ .

2. The ________ took...
BÀI 26 Ti sân bay (tiếp theo)
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Male
attendant:
Airport international check-in counter
Nhân viên làm th tc ti sân bay quc tế
Diễn biến câu chuyện
Lian và Lok tạm biệt Harvey và Victoria rồi đi qua cửa an ninh. Harvey và
Victoria rời sân bay, kết thúc một tuần bận rộn.
Luyn nói Hướng dn ti ca an ninh
Dưới đây là những câu mà bn có th s b hỏi khi đi qua cửa an ninh.
Place your hand luggage on the belt please.
Put your phone and laptop into the tray please.
Could you remove your shoes please?
Tiếng anh du lịch bài 26 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 26 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 26 9 10 673