Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 3

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 3 – Nói chuyện qua điện thoại
I.

Chú giải
Nhân vật
Edward Bono:

Technician at Dazzling Displays
Kỹ thuật viên của Công ty Triển lãm Dazzling

Kate:

Receptionist at Hale and Hearty Foods
Nhân viên lễ tân của Hale and Hearty Foods

Diễn biến câu chuyện
Edward Bono, a technician from Dazzling Displays, is calling to speak to Harvey
Judd. Harvey is on another phone call. Edward leaves a message with the
receptionist for Harvey to call him.
Edward Bono là kỹ thuật viên của công ty quảng cáo Dazzling Displays. Anh
này gọi điện để nói chuyện với Harvey Judd nhưng gặp đúng lúc Harvey cũng
đang có một cuộc điện thoại khác. Edward nhờ lễ tân nhắn với Harvey gọi điện
lại cho mình.
Nguyên tắc khi gọi điện thoại

Năm câu nói không được dùng trong giao tiếp qua điện thoại:
Không nói

Mà nói

No.
Ví dụ: No, Monday’s no good.

Actually, Tuesday is better for me.

I can’t do that.
Ví dụ: I can’t send it today.
Just a moment.

Here’s what I can do... I can get it to
you first thing tomorrow.
Could you excuse me for ten
seconds? My other phone is ringing.

Không nói

Mà nói

I don’t know.
Ví dụ: I don’t know why it’s late.
You’ll have to…
Ví dụ: You’ll have to get it here by
tomorrow.

That’s a very good question. Let
me find out for you.
We’ll need to have it here by
tomorrow.

Bảng chữ cái điện thoại

Biết được bảng chữ cái quốc tế trong truyền thanh là điều rất hữu ích khi bạn
muốn đánh vần một từ nào đó qua điện thoại.

A như trong chữ
Alpha
B như trong chữ
Bravo
C như trong chữ
Charlie
D như trong chữ
Delta
E như trong chữ
Echo
F như trong chữ
Foxtrot
G như trong chữ Golf
H như trong chữ
Hotel
I như trong chữ India

J như trong chữ
Juliet
K như trong chữ Kilo
L như trong chữ
Lima
M như trong chữ
Mike
N như trong chữ
November
O như trong chữ
Oscar
P như trong chữ
Papa
Q như trong chữ
Quebec
R như trong chữ
Romeo

S như trong chữ
Sierra
T như trong chữ
Tango
U như trong chữ
Uniform
V như trong chữ
Victor
W như trong chữ
Whiskey
X như trong chữ Xray
Y như trong chữ
Yankee
Z như trong chữ Zulu

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới
đây:
Từ mới
actually
displays
order
busy (phone)
to hold (the line)
question
dazzling
message
urgent

Phát âm

Nghĩa

2. Luyện nói
Viết lại những câu sau theo đúng nguyên tắc ứng xử trong kinh
doanh.
a) No, I don’t want to meet in your office.
______________________________________________________
______________________________________________________

b) I can’t...
BÀI 3 Nói chuyện qua điện thoại
I. Chú giải
Nhân vật
Edward Bono: Technician at Dazzling Displays
Kỹ thuật viên của Công ty Triển lãm Dazzling
Kate: Receptionist at Hale and Hearty Foods
Nhân viên lễ tân của Hale and Hearty Foods
Diễn biến câu chuyện
Edward Bono, a technician from Dazzling Displays, is calling to speak to Harvey
Judd. Harvey is on another phone call. Edward leaves a message with the
receptionist for Harvey to call him.
Edward Bono kỹ thuật viên của công ty quảng o Dazzling Displays. Anh
này gọi điện để nói chuyện với Harvey Judd nhưng gặp đúng lúc Harvey cũng
đang một cuộc điện thoại khác. Edward nhờ lễ tân nhắn với Harvey gọi điện
lại cho mình.
Nguyên tắc khi gọi điện thoại
Năm câu nói không được dùng trong giao tiếp qua điện thoại:
Không nói
Mà nói
No.
Ví dụ: No, Monday’s no good.
Actually, Tuesday is better for me.
I can’t do that.
Ví dụ: I can’t send it today.
Here’s what I can do... I can get it to
you first thing tomorrow.
Just a moment.
Could you excuse me for ten
seconds? My other phone is ringing.
Tiếng anh du lịch bài 3 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 3 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 3 9 10 378