Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 5

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 5 – Gặp gỡ lần đầu
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey

Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Foods.

Victoria Song

Assistant International PR Manager – Hale and Hearty Foods
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ của Hale and Hearty Foods

Lian:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ trồng trà chất lượng
tốt theo kiểu gia đình.

Lok:

Co-owns the tea plantation with his wife
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Lian.

Diễn biến câu chuyện
The Beverage Exhibition is in full swing. Victoria has learnt that Lian and Lok
are coming to the exhibition so she is out looking for them instead of helping
Harvey with the Hale and Hearty stall. Lian and Lok find their way to the stall
and sit with Harvey.
Triển lãm nước giải khát đang thu hút rất đông người. Victoria biết rằng Lian và
Lok đang tới xem triển lãm nên đã bỏ đi tìm họ bằng được chứ không chịu ở lại
gian hàng của công ty Hale and Hearty để đỡ cho Harvey một tay, nhưng rồi
Lian và Lok lại tự tìm được đến gian hàng và ngồi nói chuyện với Harvey.
Yêu cầu trong ngôn ngữ giao tiếp
Giao tiếp trong kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày, nếu tỏ ra lịch
sự được thì vẫn tốt hơn cả. Vậy nên khi nào mà bạn cần nhờ ai làm một điều gì
đó cho mình thì bạn nên dùng những lời đề nghị nhẹ nhàng mở cho người
được đề nghị khả năng có thể từ chối được. Sau đây là những câu đề nghị
mẫu.

Những từ được in đậm là những từ làm cho lời đề nghị trở nên nhẹ nhàng:
Would you mind a later meeting?
Could I ask you to meet me in the city?
Would it be OK to meet after 5?
Is it all right with you if we work in my office?
How do you feel about postponing the meeting?
Cách dùng “bit” trong khi nói

Khi Harvey để ý thấy bà Lian có vẻ biết về trà thì bà này đã trả lời là ''A bit''.
Trong trường hợp này thì ''a bit'' có nghĩa là ''a little'' (chút ít). Hiển nhiên là bà
Lian biết nhiều hơn cái mà bà ta tự nhận về mình, chẳng qua là bà tỏ ra khiêm
tốn.
Nếu có ai đó hỏi bạn có nói được tiếng Anh hay không và bạn cảm thấy không
thực sự tự tin lắm thì bạn cũng có thể trả lời là: ''a bit''.
Thế nhưng thành ngữ ''it's a bit much'' lại mang nghĩa là ''a lot'' (có nhiều)
Sau đây là những câu có ''a bit'' được dùng trong các ngữ cảnh khác nhau..
I speak a bit of French. ( I speak a little French)
I tried to ask my boss for time off but he wouldn’t have a bit of it. (He said no)
It’s a bit much to expect us to work on the weekend...
BÀI 5 Gp g lần đầu
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd: Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods.
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Victoria Song Assistant International PR Manager Hale and Hearty Foods
Giám đốc Giao tế Ngoi v ca Hale and Hearty Foods
Lian: Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh trng trà chất lượng
tt theo kiểu gia đình.
Lok: Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Diễn biến câu chuyện
The Beverage Exhibition is in full swing. Victoria has learnt that Lian and Lok
are coming to the exhibition so she is out looking for them instead of helping
Harvey with the Hale and Hearty stall. Lian and Lok find their way to the stall
and sit with Harvey.
Triển lãm nước giải khát đang thu hút rất đông người. Victoria biết rằng Lian
Lok đang tới xem triển lãm nên đã bỏ đi tìm họ bằng được chứ không chịu lại
gian hàng của công ty Hale and Hearty để đỡ cho Harvey một tay, nhưng rồi
Lian và Lok lại tự tìm được đến gian hàng và ngồi nói chuyện với Harvey.
Yêu cu trong ngôn ng giao tiếp
Giao tiếp trong kinh doanh cũng như trong đi sng hàng ngày, nếu t ra lch
s đưc thì vn tốt hơn cả. Vy nên khi nào mà bn cn nh ai làm một điều
đó cho mình thì bn nên dùng nhng lời đề ngh nh nhàng m cho người
được đề ngh kh ng thể t chối được. Sau đây những câu đề ngh
mu.
Tiếng anh du lịch bài 5 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 5 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 5 9 10 355