Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 9

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 9 – Bàn việc Kinh doanh
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Diễn biến câu chuyện
Victoria và Harvey đưa Lian và Lok tới Khu tham quan sinh vật biển. Hai nhân
viên của Công ty Hale and Hearty đã chớp lấy cơ hội này mà đề xuất một số
chuyện làm ăn kinh doanh với khách hàng và đã đạt được kết quả nhất định.

Luyện nói – Xác định được nhu cầu của khách hàng
Trước khi đề nghị cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì tốt nhất là xác định
được những nhu cầu thiết yếu của khách hàng.
What do you see as the future of your company?
Where do you see your company in five years’ time?
What is your immediate goal for you company?
What plans do you have for your company?
I’d like to establish what your company needs right now.

Những câu nói bày tỏ chúc mừng
Khi Lian cho biết là sắp lên chức bà, Harvey đã nói:"Congratulations". Câu
này được dùng để chúc mừng khi được báo một tin vui.

II.

A:
B:

I got the job!
That’s fantastic news!

A:
B:

We won the contract!
Good on you! (Cách của người Úc)

A:
B:

The deal went through!
Really! How wonderful!

A:
B:

I got the promotion!
Oh, well done!

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

agent
backbreaking
custome
expand
goal
impression
promotion
ambitious
boss
deadline
extend
headstrong
operation

Phát âm

Nghĩa

shark
assist
budget
establish
formal
immediate
Organised
sole
2. Luyện nói - Xác định được nhu cầu của khách hàng
Viết lại những câu sau bằng cách sắp xếp lại các từ cho đúng thứ tự. Sau
khi so với đáp án, bạn hãy đọc to những câu đó lên.
1. of do Speedy see as you the What future Printing?
____________________________________________________________
2. like need establish to you right what now I’d.
____________________________________________________________
3. you plans do What your have for business?
____________________________________________________________
4. your your What is immediate company goal for?
___________________________________________________________
5. company Where do time you three your in ye...
BÀI 9 Bàn vic Kinh doanh
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lian:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Diễn biến câu chuyện
Victoria và Harvey đưa Lian và Lok tới Khu tham quan sinh vật biển. Hai nhân
viên của Công ty Hale and Hearty đã chớp lấy hội này mà đề xuất một số
chuyện làm ăn kinh doanh với khách hàng và đã đạt được kết quả nhất định.
Luyn nói c định được nhu cu ca khách hàng
Trước khi đề ngh cung cp dch v cho khách hàng thì tt nhất xác định
được nhng nhu cu thiết yếu ca khách hàng.
What do you see as the future of your company?
Where do you see your company in five years’ time?
What is your immediate goal for you company?
What plans do you have for your company?
I’d like to establish what your company needs right now.
Tiếng anh du lịch bài 9 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 9 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 9 9 10 964