Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh giao tiếp

Được đăng lên bởi loptruongtuoi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe
Transcript
Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Trong Bài Học 9, các bạn đã học
cách chỉ đường; đề nghị và diễn tả thời lượng cần thiết để làm một công việc nào đó.
Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi. Người tài xế tắc xi là anh Joe. Các
bạn sẽ nghe một số lời chỉ dẫn được lập đi lập lại. Các bạn sẽ học và thực tập một số câu hỏi, chẳng hạn như
hỏi xem người nào đó từ đâu tới. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ học cách nói cho khách hàng biết tiền lệ phí hay
giá vé là bao nhiêu. Thế nhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại, chúng ta hãy nghe lại phần đầu cuộc đối
thoại nói về đề tài chỉ đường.
Leo:

Good morning, Ms. White, Mr. Webber.

Jack:

Good morning, Leo

Mona:

Hi Leo. Is there a major shopping centre nearby?

Leo:

The Starlight Mall has over a hundred shops. I'm sure you'll find what you
want there.

Mona:

And how do we get there?

Leo:

Well, turn right outside the hotel, and left at the traffic lights. Go straight up
the street, cross at the next set of lights and turn right at the pink tower.

Mona:

Oh dear, that's too hard to remember.

Leo:

Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel.

Jack:

I don't mind walking, Mona… We turn right outside the hotel, Leo?

Leo:

Yes, that's right. Then left at the traffic lights.

Jack:

Turn left?

Leo:

That's right. Then walk straight up the street (and )

Mona

How long does it take to walk there?

Leo:

It takes about 10 minutes.

Mona:

Then let's get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo.

Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đề tài Chỉ Đường trong Bài Học 10.
Joe:

Where to?

2

Mona:

Do you speak English?

Joe:

Just a little.

Mona:

Starlight Mall please. It's left at the traffic lights.

Joe:

Don't worry, I know the way. Where do you come from?

Jack:

Australia.

Joe:

Aaah! How long are you here for?

Jack:

Three weeks.

Joe:

Three weeks in the city?

Jack:

No, we're going north on Saturday.

Sau đây, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt:
Joe:

Where to?
(Đi đâu vậy?)

Mona:

Do you speak English?
(Anh biết nói tiếng Anh không?)

Joe:

Just a little.
(Chỉ nói được một chút thôi.)

Mona:

Starlight Shopping Centre please. It's left at the traffic lights.
(Xin anh chở chúng tôi tới khu thương mại Starlight. Nó nằm bên trái đèn
giao thông.)

Joe:

Don't worry, I know the way.
(Dạ đừng lo. Tôi biết...
1
Bài 10: Ngoài Đường - chào hi, nói chuyn phiếm vi khách; xin tr tin xe
Transcript
Qunh Liên và toàn Ban Tiếng Vit, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bn. Trong Bài Hc 9, các bn đã hc
cách ch đường; đề ngh và din t thi lượng cn thiết để làm mt công vic nào đó.
Trong bài hc 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tc xi. Người tài xế tc xi là anh Joe. Các
bn s nghe mt s li ch dn được lp đi lp li. Các bn s hc và thc tp mt s câu hi, chng hn như
hi xem người nào đó t đâu ti. Ngoài ra, các bn cũng s hc cách nói cho khách hàng biết tin l phí hay
giá vé là bao nhiêu. Thế nhưng, trước khi tiếp tc cuc đối thoi, chúng ta hãy nghe li phn đầu cuc đối
thoi nói v đề tài ch đường.
Leo: Good morning, Ms. White, Mr. Webber.
Jack: Good morning, Leo
Mona: Hi Leo. Is there a major shopping centre nearby?
Leo: The Starlight Mall has over a hundred shops. I'm sure you'll find what you
want there.
Mona: And how do we get there?
Leo: Well, turn right outside the hotel, and left at the traffic lights. Go straight up
the street, cross at the next set of lights and turn right at the pink tower.
Mona: Oh dear, that's too hard to remember.
Leo: Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel.
Jack: I don't mind walking, Mona… We turn right outside the hotel, Leo?
Leo: Yes, that's right. Then left at the traffic lights.
Jack: Turn left?
Leo: That's right. Then walk straight up the street (and )
Mona How long does it take to walk there?
Leo: It takes about 10 minutes.
Mona: Then let's get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo.
Và bây gi, chúng ta s tiếp tc theo dõi đề tài Ch Đường trong Bài Hc 10.
Joe: Where to?
Tiếng Anh giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh giao tiếp - Người đăng: loptruongtuoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiếng Anh giao tiếp 9 10 159