Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh giao tiếp bài 1

Được đăng lên bởi Hoa Hong Do
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lesson1. Greetings

Lesson1.
1.

GREETINGS

1. Hello.
Chào.

2.

2. Good morning .
Xin chào (buổi sáng).
3. How are you doing?
Bạn thế nào/có khỏe không?
4. Not bad.
Tàm tạm.
5. What’s up?
Có chuyện gì vậy?
6. It’s nice to meet you.
Rất vui được gặp bạn.
7. It’s nice to see you again.
Rất vui được gặp lại bạn.
8. I’m surprised to see you here.
Tôi thấy bất ngờ gặp bạn ở đây.
9. Long time no see.
Lâu quá không gặp.
10. How have you been?
Lâu nay bạn thế nào?
1

Lesson1. Greetings

11. Hi, there.
Chào bạn.
12. How are things with you?
Mọi việc với bạn như thế nào?
13. What’s going on with you?
Bạn thế nào?
14. What are you doing here?
Bạn đang làm gì ở đây vậy?
15. Hey.
Chào.

Dialogue
I. Dialogue 1:
F: Good morning.
Xin chào.
D: Good morning to you, too. Do you think it will rain today?
Xin chào bạn. Bạn có nghĩ là hôm nay trời sẽ mưa không?
F: Yeah, maybe. It’s hard to tell.
Vâng, rất có thể. Điều đó khó nói trước được.
D: I hope not. I’m going to the beach this afternoon.
Tôi hy vọng trời sẽ không mưa. Chiều nay tôi định ra biển.
F: Maybe you should check the weather forescast first.
2

Lesson1. Greetings

Có lẽ bạn nên xem kỹ dự báo thời tiết trước đã.
D: Good idea. I think I will.
Ý kiến hay đấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ xem.
F: Well, I hope you have a good afternoon.
Thôi, tôi mong là bạn sẽ có một buổi chiều tốt đẹp.
D: You too, F.
Chúc bạn cũng vậy nhé, F.
II. Dialogue 2:
B: Hello.
Chào bạn.
L: Hello, B.
Chào B.
B: How are you doing?
Bạn có khỏe không?
L: Not bad. Work is going well.
Tàm tạm. Công việc vẫn tiến triển tốt.
B: Oh, is it? That’s good to hear.
Ồ, vậy sao? Thật vui khi nghe thấy điều đó.
L: What about you?
Còn bạn thì sao?
B: I’m doing ok, although my car is in the shop.
3

Lesson1. Greetings

Tôi thì ổn, nhưng chiếc xe của tôi đang ở tiệm sửa xe.
L: Oh, really? That’s too bad.
Ồ, thật hả? Vậy thì không ổn rồi.
II. Dialogue 3:
M: Hi, Ralph.
Chào, R.
R: Oh, hey, Mark. Did you have a good time hiking today?
Ồ, chào M. Hôm nay bạn đi dạo vui chứ?
M: Yes, although it was a big hot.
Vâng, mặc dù trời hơi nóng.
R: That is why I stayed inside.
Đó là lý do vì sao tôi lại ở nhà.
M: What did you do?
Bạn đã làm gì?
R: I read a book.
Tôi đọc sách.
III. Dialogue 4:
S: What’s up, A?
Có chuyện gì vậy, A?
A: Not much. Not much at all.
Không có gì. Không có gì cả.
4

Lesson1. Greetings

S: Are you hungry?
Bạn có đói không?
A: A little bit. Do you want to eat?
Hơi đói. Bạn có muốn đi ăn không?
S: Yes, let’s go find something to eat.
Có, chúng mình hãy đi kiế...
Lesson1. Greetings
1
Lesson1. GREETINGS
1.
1. Hello.
Chào.
2.
2. Good morning
.
Xin chào (bui sáng).
3. How are you doing?
Bn thế nào/có khe không?
4. Not bad.
Tàm tm.
5. What’s up?
Có chuyn gì vy?
6. It’s nice to meet you.
Rt vui được gp bn.
7. It’s nice to see you again.
Rt vui được gp li bn.
8. I’m surprised
to see you here.
Tôi thy bt ng gp bn đây.
9. Long time no see.
Lâu quá không gp.
10. How have you been?
Lâu nay bn thế nào?
Tiếng Anh giao tiếp bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh giao tiếp bài 1 - Người đăng: Hoa Hong Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiếng Anh giao tiếp bài 1 9 10 590