Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh giao tiếp căn bản rút gọn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Translate:
Dialogue1
What are you doing?
I'm reading
Are you reading a comedy?
No, I'm not
Are you reading a romance?
No, I'm not
Are you reading an adventure?
No, I'm not
Are you reading a tragedy?
No,I'm not
Are you reading a science fiction story?
No, I'm not
What are you reading?
I'm reading a cookbook.
Dialogue2
I walked home
You cleaned the store
We played at the park
We talked at the coffee shop
They jumped into the river
She studied at school
He cooked at the restaurant
What did you do yesterday?
What did you do yesterday?
I walked home
What did you do yesterday?
I cleaned the store.
What did he do yesterday?
He cooked in the restaurant
What did she do yesterday?
She studied at school
What did you do yesterday?
We played at the park.
What did you do yesterday?
We talked at the coffee shop.
What did they do yesterday?
They jumped into the river
Did you walk to the store?
No, I didnӴ
Did he cook at the restaurant?
Yes, he did
Did she play at school?

Hội thoại 1
Cậu đang làm gì thế?
Tớ đang đọc sách
Cậu đang đọc truyện cười à?
Không, tớ không đọc truyện cười
Vậy cậu đang đọc tiểu thuyết lãng mạn à?
Không, tớ không đọc
Cậu đang đọc truyện phiêu lưu có phải không?
Không, không phải
Thế cậu đang đọc bi truyện à?
Không phải đâu
Cậu đang đọc truyện khoa học viễn tưởng phải
không?
Không, không phải
Vậy cậu đang đọc gì thế?
Tớ đang đọc sách dạy nấu ăn
Hội thoại 2
Tôi đã đi bộ về nhà
Bạn đã dọn dẹp nhà kho
Chúng ta đã chơi ở công viên
Chúng ta đã nói chuyện trong quán cafe
Họ đã nhảy xuống dòng sông
Cô ấy từng đến trường
Anh ấy đã nấu ăn trong nhà hàng
Bạn đã làm gì ngày hôm qua?
Bạn làm gì vào ngày hôm qua?
Tôi đi bộ về nhà
Bạn làm gì vào ngày hôm qua?
Tôi dọn dẹp nhà cửa
Anh ta làm gì vào ngày hôm qua?
Anh ta nấu ăn trong nhà hàng
Cô ấy làm gì ngày hôm qua?
Cô ấy học ở trường
Các bạn làm gì ngày hôm qua?
Chúng tôi chơi ở công viên
Các bạn làm gì ngày hôm qua?
Chúng tôi nói chuyện tại quán café
Họ làm gì ngày hôm qua?
Họ nhảy xuống sông
Bạn đi bộ tới cửa hàng phải không?
Không, tôi không đi bộ tới cửa hàng
Anh ấy đã nấu ăn ở cửa hàng có phải không?
Anh ấy có
Cô ấy đã chơi ở trường có phải không?

No, she didnӴ
Did you play at the park?
Yes, we did
Did you walk to the coffee shop?
No, we didnӴ
Did they jump into the river?
Yes , they did.
Did you lock the door?
Yes, I did
When did he walk to school?
He walked to school at 8 oӣlock
When did you cook dinner?
I cooked dinner at 6 oӣlock
When did you clean you room?
I cleaned my room last week
When did he wash ...
Translate:
Dialogue1
Hội thoại 1
What are you doing?
Cậu đang làm gì thế?
I'm reading
Tớ đang đọc sách
Are you reading a comedy?
Cậu đang đọc truyện cười à?
No, I'm not
Không, tớ không đọc truyện cười
Are you reading a romance?
Vậy cậu đang đọc tiểu thuyết lãng mạn à?
No, I'm not
Không, tớ không đọc
Are you reading an adventure?
Cậu đang đọc truyện phiêu lưu có phải không?
No, I'm not
Không, không phải
Are you reading a tragedy?
Thế cậu đang đọc bi truyện à?
No,I'm not
Không phải đâu
Are you reading a science fiction story?
Cậu đang đọc truyện khoa học viễn tưởng phải
không?
No, I'm not
Không, không phải
What are you reading?
Vậy cậu đang đọc gì thế?
I'm reading a cookbook.
Tớ đang đọc sách dạy nấu ăn
Dialogue2
Hội thoại 2
I walked home
Tôi đã đi bộ về nhà
You cleaned the store
Bạn đã dọn dẹp nhà kho
We played at the park
Chúng ta đã chơi ở công viên
We talked at the coffee shop
Chúng ta đã nói chuyện trong quán cafe
They jumped into the river
Họ đã nhảy xuống dòng sông
She studied at school
Cô ấy từng đến trường
He cooked at the restaurant
Anh ấy đã nấu ăn trong nhà hàng
What did you do yesterday?
Bạn đã làm gì ngày hôm qua?
What did you do yesterday?
Bạn làm gì vào ngày hôm qua?
I walked home
Tôi đi bộ về nhà
What did you do yesterday?
Bạn làm gì vào ngày hôm qua?
I cleaned the store.
Tôi dọn dẹp nhà cửa
What did he do yesterday?
Anh ta làm gì vào ngày hôm qua?
He cooked in the restaurant
Anh ta nấu ăn trong nhà hàng
What did she do yesterday?
Cô ấy làm gì ngày hôm qua?
She studied at school
Cô ấy học ở trường
What did you do yesterday?
Các bạn làm gì ngày hôm qua?
We played at the park.
Chúng tôi chơi ở công viên
What did you do yesterday?
Các bạn làm gì ngày hôm qua?
We talked at the coffee shop.
Chúng tôi nói chuyện tại quán café
What did they do yesterday?
Họ làm gì ngày hôm qua?
They jumped into the river
Họ nhảy xuống sông
Did you walk to the store?
Bạn đi bộ tới cửa hàng phải không?
No, I didnӴ
Không, tôi không đi bộ tới cửa hàng
Did he cook at the restaurant?
Anh ấy đã nấu ăn ở cửa hàng có phải không?
Yes, he did
Anh ấy có
Did she play at school?
Cô ấy đã chơi ở trường có phải không?
Tiếng Anh giao tiếp căn bản rút gọn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh giao tiếp căn bản rút gọn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiếng Anh giao tiếp căn bản rút gọn 9 10 965