Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh kinh doanh

Được đăng lên bởi thanhvanngo-ftu-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lesson 1: Meet the team
Bài 1: Giới thiệu nhân viên

Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn
theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hoá Dành
Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu.
Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời quí bạn đến thăm một cơ sở
thương mại làm ăn phát đạt Tây Phương để bạn có dịp giao tiếp với những người
nói Tiếng Anh.
Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp.
Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu. Phần lớn đoạn hội thoại sẽ
được lập lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau.
Lâu lâu chúng tôi sẽ lập lại toàn bộ đọan hội thoại… và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên
không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được
nhiều câu tương tự đến như thế.

Lesson One: Meet the team
Bài Một: Giới thiệu nhân viên
Trong bài học hôm nay, bạn sẽ gặp gỡ các nhân viên làm việc cho một công ty
chuyên phân phối thực phẩm đóng trụ sở tại Sydney mang tên Hale and Hearty
Foods. Bạn cũng sẽ học những mẫu câu dùng để tự giới thiệu một cách ngắn gọn và
xúc tích về bản thân cùng với công việc đang làm.
Nào chúng ta bắt đầu…
Ngày mai sẽ có một cuộc Triển lãm Nước Giải Khát. Harvey đang phỏng vấn một vài
nhân viên chính trong Công ty để dùng cho màn quảng cáo có cả âm thanh lẫn hình
ảnh.
Và bây giờ, mời bạn lắng nghe đoạn hội thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng
Việt.

Hội thoại 1:
Harvey:

Testing! Testing… Are we on?… Yes, OK. My name is Harvey
Judd. I’m the Chief Purchasing Officer with Hale and Hearty
Foods. I’m responsible for finding new products for the
company to sell.
Today I’m going to introduce to you my colleagues in the
International Department, that is if I can get anyone to speak to
me, everyone’s so flat out…
Thử lại nào… Được chưa?... Được rồi. Tôi tên là Harvey Judd,
Trưởng Phòng Thu Mua của công ty Hale and Hearty Foods.
Tôi chịu trách nhiệm tìm kiếm sản phẩm mới để công ty bán.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị những đồng nghiệp của
tôi làm tại Ban Quốc tế, nếu như tôi có thể tìm được ai đó để
hỏi chuyện, người nào cũng bận cuống cuồng…

Hội thoại 2:
Harvey:

Ah, there’s Victoria. Hi, Vicky!
A, Victoria đây rồi. Chào Vicky.

Victoria: Hello Harvey. Goodbye Harvey.
Chào Harvey. Thôi lúc khác gặp lại đi
Harvey:

Please Vicky…
Thôi mà Vicky, làm ơn đi mà…

Victoria: Harvey, I prefer Victoria, if that’s OK.
Harvey, có thể gọi tôi ...
Lesson 1: Meet the team
Bài 1: Giới thiệu nhân viên
Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời quí bạn
theo dõi loạt bài „Tiếng Anh Thương Mại‟ do Dịch VGiáo Dục Đa Văn Hoá Dành
Cho Người Lớn gọi tắt là AMES biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu.
Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời quí bạn đến thăm một sở
thương mại làm ăn phát đạt Tây Phương để bạn dịp giao tiếp với những người
nói Tiếng Anh.
Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp.
Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu. Phần lớn đoạn hội thoại sẽ
được lập lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau.
Lâu lâu chúng tôi sẽ lập lại toàn bộ đọan hội thoại… và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên
không ít khi thấy mình chẳng những thể hiểu được rất nhiều còn nói được
nhiều câu tương tự đến như thế.
Lesson One: Meet the team
Bài Một: Giới thiệu nhân viên
Trong bài học m nay, bạn sẽ gặp gỡ các nhân viên làm việc cho một công ty
chuyên phân phối thực phẩm đóng trụ sở tại Sydney mang tên Hale and Hearty
Foods. Bạn cũng sẽ học những mẫu câu dùng để tự giới thiệu một cách ngắn gọn và
xúc tích về bản thân cùng với công việc đang làm.
Nào chúng ta bắt đầu…
Ngày mai sẽ có một cuộc Triển lãm Nước Giải Khát. Harvey đang phỏng vấn một vài
nhân viên chính trong Công ty để dùng cho màn quảng cáo cả âm thanh lẫn hình
ảnh.
bây giờ, mời bạn lắng nghe đoạn hội thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng
Việt.
Tiếng Anh kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh kinh doanh - Người đăng: thanhvanngo-ftu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiếng Anh kinh doanh 9 10 608