Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc

Được đăng lên bởi dangtam12345
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tiếng Anh thương mại – Cạc cạu noi tiếng Anh khi đi xin viếc
1. Making a job application - Đi xin việc
-

I saw your advert in the paper

tôi thấy quảng cáo của công ty anh/chị trên báo

-

could I have an application form? cho tôi xin tờ đơn xin việc được không?

-

could you send me an application form?

-

I'm interested in this position

-

I'd like to apply for this job tôi muốn xin việc này

anh/chị có thể gửi cho tôi đơn xin việc không?

tôi quan tâm tới vị trí này

2. Asking about the job - Hỏi về công việc
-

is this a temporary or permanent position?

đây là vị trí tạm thời hay cố định?

-

what are the hours of work?giờ làm việc như thế nào?

-

will I have to work on Saturdays? tôi có phải làm việc thứ Bảy không?

-

will I have to work shifts?

-

how much does the job pay?

-

£10 an hour 10 bảng mỗi giờ

-

£350 a week 350 bảng mỗi tuần

-

what's the salary?

lương trả bao nhiêu?

-

£2,000 a month

2.000 bảng mỗi tháng

-

£30,000 a year

30.000 bảng mỗi năm

-

will I be paid weekly or monthly? tôi sẽ được trả lương thếo tuần hay tháng?

-

will I get travelling expenses?

-

will I get paid for overtime? tôi có được trả lương làm việc thêm giờ không?

-

is there ...?

-

a company car

xe ô tô củạ cơ quạn

-

a staff restaurant

nhà ăn cho nhân viên

-

a pension scheme

chế độ lương hưu

-

free medical insurance

tôi có phải làm việc theo ca không?
việc này trả lương bạo nhiêu?

tôi có được thạnh toán chi phí đi lại không?

có ... không?

bảo hiểm y tế miễn phí

Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | 

1

-

how many weeks' holiday a year are there?

mỗi năm được nghỉ lễ bao nhiêu tuần?

-

who would I report to?

tôi sẽ báo cáo cho ai?

-

I'd like to take the job

tôi muốn nhận việc này?

-

when do you want me to start?

khi nào anh/chị muốn tôi bắt đầu đi làm?

3. Things you might hear - Các câu nói bạn có thể được nghe
-

we'd like to invite you for an interview

chúng tôi muốn mời anh/chị đi phỏng vấn

-

this is the job description

-

have you got any experience?

anh/chị có kinh nghiệm gì không?

-

have you got any qualifications?

anh/chị có bằng cấp chuyên môn nào không?

-

we need someone with experience chúng tôi cần người có kinh nghiệm

-

we need someone with qualifications

-

what qualifications have you got? anh/chị đã có bằng cấp gì rồi?

-

have you got a current driving licence?

-

how much were you paid in your last job? Anh/chị được trả bao nhiêu cho công việc...
Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn
1
   
1. Making a job application - Đi xin vic
- I saw your advert in the paper tôi thy qung cáo ca công ty anh/ch trên báo
- could I have an application form? cho tôi xin t c không?
- could you send me an application form? anh/ch có th gi cho tôi c không?
- I'm interested in this position tôi quan tâm ti v trí này
- I'd like to apply for this job tôi mun xin vic này
2. Asking about the job - Hi v công vic
- is this a temporary or permanent position?  trí tm thi hay c nh?
- what are the hours of work?gi làm vi nào?
- will I have to work on Saturdays? tôi có phi làm vic th By không?
- will I have to work shifts? tôi có phi làm vic theo ca không?
- how much does the job pay? vic này tr 
- £10 an hour 10 bng mi gi
- £350 a week 350 bng mi tun
- what's the salary?  bao nhiêu?
- £2,000 a month 2.000 bng mi tháng
- £30,000 a year 30.000 bng m
- will I be paid weekly or monthly? tôi s c tr n hay tháng?
- will I get travelling expenses? tôi i không?
- will I get paid for overtime? c tr c thêm gi không?
- is there ...? có ... không?
- a company car xe ô tô c
- a staff restaurant 
- a pension scheme ch  
- free medical insurance bo him y t min phí
Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc - Trang 2
Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc - Người đăng: dangtam12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiếng Anh thương mại – Các câu nói tiếng Anh khi đi xin việc 9 10 279