Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh về thời tiết

Được đăng lên bởi anhsaodemh9
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 2 lần
­­­­­­­­MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ THỜI TIẾT­­­­­­­­­­­­­­
^^Bạn nào cần thì SHARE lại lưu về học nhé ^^
what a nice day! : hôm nay đẹp trời thật!
what a beautiful day! : hôm nay đẹp trời thật!
it's not a very nice day: hôm nay trời không đẹp lắm
what a terrible day! : hôm nay trời chán quá!
what miserable weather!: thời tiết hôm nay tệ quá!
it's starting to rain: trời bắt đầu mưa rồi
it's stopped raining: trời tạnh mưa rồi
it's pouring with rain: trời đang mưa to lắm
it's raining cats and dogs: trời đang mưa như trút nước
the weather's fine: trời đẹp
the sun's shining: trời đang nắng
there's not a cloud in the sky: trời không gợn bóng mây
the sky's overcast: trời u ám
it's clearing up: trời đang quang dần
the sun's come out: mặt trời ló ra rồi
the sun's just gone in: mặt trời vừa bị che khuất
there's a strong wind: đang có gió mạnh
the wind's dropped: gió đã bớt mạnh rồi
that sounds like thunder: nghe như là sấm
that's lightning: có chớp
we had a lot of heavy rain this morning: sáng nay trời mưa to rất lâu
we haven't had any rain for a fortnight: cả nửa tháng rồi trời không hề mưa (From fb. 
com/tienganhthatđe)

what's the forecast?: dự báo thời tiết thế nào?
what's the forecast like?: dự báo thời tiết thế nào?
it's forecast to rain: dự báo trời sẽ mưa
it's going to freeze tonight: tối nay trời sẽ rất lạnh
it looks like rain: trông như trời mưa
it looks like it's going to rain: trông như trời sắp mưa
we're expecting a thunderstorm: chắc là sắp có bão kèm theo sấm sét
it's supposed to clear up later: trời chắc là sẽ quang đãng sau đó
p/s: what is the weather today?

...
--------M U CÂU TI NG ANH V TH I TI T--------------
^^B n nào c n thì SHARE l i l u v h c nhé ^^ ư
what a nice day! : hôm nay đ p tr i th t!
what a beautiful day! : hôm nay đ p tr i th t!
it's not a very nice day: hôm nay tr i không đ p l m
what a terrible day! : hôm nay tr i chán quá!
what miserable weather!: th i ti t hôm nay t quá! ế
it's starting to rain: tr i b t đ u m a r i ư
it's stopped raining: tr i t nh m a r i ư
it's pouring with rain: tr i đang m a to l m ư
it's raining cats and dogs: tr i đang m a nh trút n c ư ư ướ
the weather's fine: tr i đ p
the sun's shining: tr i đang n ng
there's not a cloud in the sky: tr i không g n bóng mây
the sky's overcast: tr i u ám
it's clearing up: tr i đang quang d n
the sun's come out: m t tr i ló ra r i
the sun's just gone in: m t tr i v a b che khu t
there's a strong wind: đang có gió m nh
the wind's dropped: gió đã b t m nh r i
that sounds like thunder: nghe nh là s mư
that's lightning: có ch p
we had a lot of heavy rain this morning: sáng nay tr i m a to r t lâu ư
we haven't had any rain for a fortnight: c n a tháng r i tr i không h m a (From fb. ư
com/tienganhthatđe)
tiếng anh về thời tiết - Trang 2
tiếng anh về thời tiết - Người đăng: anhsaodemh9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tiếng anh về thời tiết 9 10 813