Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

Được đăng lên bởi minhtudoan1994
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 4 lần
김준-金俊
----------

김준

작자 :김준-金俊-ひりし
이메일: o0o_kimjun_o0o@yahoo.com
kimjun2040@gmail.com
kimjunvn20@nateon.com
859511858@qq.com
kimjunvn20@naver.com
전화번호:0084979885762

타이 위안,2010 년
년
1

MỤC LỤC
Trang
1. Bảng chữ cái tiếng Hàn ................................................................................ 1
1.1. Các nguyên âm & phụ âm cơ bản ............................................................ 8
1.1.1. 아,이,우........................................................................................... 8
1.1.2 어,오,으............................................................................................ 8
1.1.3 야 ,여,요 ,유 ...................................................................................... 8
1.1.4 ㅇ ...................................................................................................... 9
1.1.5 ㅁ ,ㄴ ................................................................................................ 9
1.1.6 ㄹ ...................................................................................................... 9
1.1.7 ㅂ,ㄷ,ㅈ,ㄱ........................................................................................ 9
1.1.8 ㅅ ...................................................................................................... 9
1.1.9 ㅍ,ㅌ,ㅊ,ㅋ........................................................................................ 9
1.1.10 ㅎ .................................................................................................. 10
1.1.11 에 .애............................................................................................. 10
1.1.12 예,얘 ............................................................................................. 10
1.1.13 와,왜,위......................................................................................... 10
1.1.14 워,웨,위......................................................................................... 10
1.1.15 의................................................................................................... 10
1.2 Cách Viết Hangeul.................................................................................. 11
1.3 Cấu tạo của tiếng Hàn ............................................................................ 18
1.4 Luyện tập ............................................................................................... 18
1.5 Thứ tự và vị trí của Nguyên âm . ............................................................ 23
1.5.1. 10 Nguyên âm cơ bản ...............
1
-金俊
----------
작자 :김준-金俊-ひりし
이메일: o0o_kimjun_o0o@yahoo.com
kimjun2040@gmail.com
kimjunvn20@nateon.com
859511858@qq.com
kimjunvn20@naver.com
화번호:0084979885762
,2010
김준
Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu - Người đăng: minhtudoan1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu 9 10 780