Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nhật trung cấp

Được đăng lên bởi Mi Ri
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 1
TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 01:59:24

第 1 課 : たとえる

★Từ Mới
例える:ví dụ
役に立つ:có lợi, có ích
口に出す:nói ra, thốt ra
また:và(thường dùng để chuyển đoạn)
でも:nhưng
額:trán
便利な:thuận tiện
小判:một loại tiền của Nhật ngày xưa
昔:ngày xưa
全然:hoàn toàn không
本棚:tủ sách, kệ,giá sách
並べる:sắp xếp,xếp hàng
是非:nhất định
★Những chỗ cần lưu ý trong bài
いいから一人でも: 一人(だけ) でもいいですから
だれでもいいから一人でも多くの人:bất kỳ ai nhiều hơn dù chỉ 1 người cũng được.
そんなとき: そういうとき:khi mà nói như thế.
「猫の手も借りたいほどだ」 (muốn mượn cái tay con mèo)khi muốn sự giúp đỡ của bất kỳ ai thì người nhật
thường nói câu này.
~と例えて言います:ví dụ là(đưa ra một ví dụ trong rất nhiều ví dụ)
ほど: くらい khoảng, đến mức
それほど: そんなに như thế
こう言うのです:nói như thế này.
 「猫の額ほど」hẹp như cái trán mèo
秩礼じゃないですか:chẳng phải là thất lễ hay sao?
 世話になる( お世話になりました): đã chăm sóc cho tôi, nhưng trong bài này ko có nghĩa như thế
「猫」の世話になる便利な言い方:có cách nói thuận tiện thường dùng liên quan đến con mèo.
「猫に小判」(cho con mèo tiền) ném tiền qua cửa sổ.
「猫に小判」という言い方ほど面白いものはないでしょう: có lẽ không có cách nói nào hay bằng cách nói

「猫に小判」
「猫に一万円」: 猫に小判 (cho con mèo một vạn yên)
だけでなく:không chỉ
 人と昔から生活をしてきた動物たち(きた ko chỉ đi đứng, còn thể hiện tình trạng từ trước đến giờ vẫn còn
tiếp tục)

★ Phần ngữ pháp (使いましょう)
A「~と言います」:nói là, có câu nói là
普通形
い形―い +と言います
な形―だ
名―だ
Chú ý:khi muốn dẫn trực tiếp thì không cần thêm だ trong trường hợp đứng sau danh từ hoặc tính từ đuôi な
・まだ四月なのにとても厚いとき、「夏のようだ」と言います. Đang là tháng tư mà trời rất nóng thì có câu
nói là giống như mùa hè.(khác với khí hậu bốn mùa ở hà nội, mùa xuân ở NB bắt đầu từ tháng 3 đến 5 còn
mùa hè từ tháng 6 đến 8)
・お金を無駄にしたとき、「猫に小判」と言います。khi mà lãng phí tiền thì người ta thường nói 「猫に小
判」(cho tiền con mèo)
B「たとえ~ても」giả sử, dẫu cho, (cho dù có nỗ lực cũng khó lòng đạt được kết quả tốt đẹp)
動―ても
たとえ+ い形―くても
な形―でも
名―でも
・たとえタクシーで行っても、時間に間に合うとは思えません。giả sử dù có đi taxi thì tôi cũng ko nghĩ là kịp
giờ
・たとえ低い点をもらっても。それほどこまるとは思えません。giả sử dù có nhận được điểm kém thì tôi nghĩ
cũng ko đến nỗi phải khổ sở như thế.
C「~ほど~はない」so sánh ko bằng
[動―辞書形]
+ほど
[名]
・いろいろな言葉を習いましたが、日本語ほどむずかしくて覚える言葉はないと思います。tôi đã học rất

nhiều ngôn ngữ nhưng ko có cái nào khó nhớ như tiếng nhật
・人間と一緒に生活してきた動物はいろいろありますが、犬ほど忠実な動物はないでしょう。có rất nhiều
con vật cho đến giờ vẫn cùng sinh sống với con người nhưng ko có con vật nào trung thành như con cún.
・戦争ほど悲惨なものはない。ko có cái gì bi thảm bằng chiến tranh.
・彼女ほど頭のいい人には会ったことはない。tôi chưa gặp người nào thông minh như cô ấy.
☆[~ほどだった]〈程度を表す〉đến mức
[動―辞書形/ない形―ない]
[い...
TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP BÀI 1
TUESDAY, 10. OCTOBER 2006, 01:59:24
1 : たとえる
Từ Mới
例える:ví dụ
役に立つ:có lợi, có ích
口に出す:nói ra, thốt ra
また:và(thường dùng để chuyển đoạn)
でも:nhưng
額:trán
便利な:thuận tiện
小判:một loại tiền của Nhật ngày xưa
昔:ngày xưa
全然:hoàn toàn không
本棚:tủ sách, kệ,giá sách
並べる:sắp xếp,xếp hàng
是非:nhất định
Những chỗ cần lưu ý trong bài
いいから一人でも: 一人(だけ) でもいいですから
だれでもいいから一人でも多くの人:bất kỳ ai nhiều hơn dù chỉ 1 người cũng được.
そんなとき: そういうとき:khi mà nói như thế.
「猫の手も借りたいほどだ」 (muốn mượn cái tay con mèo)khi muốn sự giúp đỡ của bất kỳ ai thì người nhật
thường nói câu này.
~と例えて言います:ví dụ là(đưa ra một ví dụ trong rất nhiều ví dụ)
ほど: くらい khoảng, đến mức
それほど: そんなに như thế
こう言うのです:nói như thế này.
「猫の額ほど」hẹp như cái trán mèo
秩礼じゃないですか:chẳng phải là thất lễ hay sao?
世話になる( お世話になりました): đã chăm sóc cho tôi, nhưng trong bài này ko có nghĩa như thế
「猫」の世話になる便利な言い方:có cách nói thuận tiện thường dùng liên quan đến con mèo.
「猫に小判」(cho con mèo tiền) ném tiền qua cửa sổ.
「猫に小判」という言い方ほど面白いものはないでしょう: có lẽ không có cách nói nào hay bằng cách nói
Tiếng Nhật trung cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Nhật trung cấp - Người đăng: Mi Ri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Tiếng Nhật trung cấp 9 10 992