Ktl-icon-tai-lieu

tiếng pháp

Được đăng lên bởi lazulnique
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Người (personnes)

Bài 2:Gia đình (la famille)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

Bài 3: Làm quen ( Faire connaissance)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

Bài 4: ở Trường học (à l’école)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

BàI 5: đất nước và ngôn ngữ ( Pays et langues)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

Bài 6 : đọc và viết ( lire et écrire)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

Bài 7 : Số ( chiffres)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

Bài 8: Giờ ( l’heure)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

Bài 9 : Ngày trong tuần ( les jours de la semaine)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

Bài 10 : Hôm qua-hôm nay-ngày mai ( Hier-aujourd’hui-demain)

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng

...
Bài 1: Người (personnes)
Bài 2:Gia đình (la famille)
www .truyenky.vn sưu tầm trên mạng
tiếng pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng pháp - Người đăng: lazulnique
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
tiếng pháp 9 10 508