Ktl-icon-tai-lieu

tiếng trung cho người bắt đầu học

Được đăng lên bởi lhuonghpu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cách chào hỏi tiếng trung cơ bản
Bắt đầu có lẽ nên từ phần đơn giản nhất là màn “Chào hỏi” khi học tiếng trung
Cách chào hỏi của người Trung Quốc cũng không khác gì mấy so với người Việt Nam
nên cũng dễ hiểu và dễ học.
中中中中中中中中中中中
Zhōng guó rén dǎ zhāo hū de gè zhǒng fāng shì
1. Cách đơn giản nhất là thêm “中” vào sau chức danh, tên gọi, vai vế,…
Ví dụ:
“中中” Nǐ hǎo
“中中” nín hǎo
“中中中“ Nǐ men hǎo
”中中中“ lǎoshī hǎo
Cũng có thể thêm 中 vào danh từ chỉ thời gian.
Ví dụ:
“中中中” zǎo shang hǎo Chào buổi sáng (sáng sớm)
“中中” zǎo a
中中中 shàngwǔ hǎo chào buổi sáng
中中中 xiàwǔ hǎo chào buổi chiều
中中中 zhōng wǔ hǎo chào buổi trưa
中中中 wǎn shang hǎo chào buổi tối
2. Một kiểu chào hỏi rất quen thuộc của người Việt và người TQ là hỏi về ăn uống.
中中中中中 Nǐ chī le ma?
中中中中中中 Chī wǔ fàn le méi?
中中中中中 Chī wǎn fàn le?
3. Hỏi về công việc, sức khoẻ hay gia đình cũng là một cách chào hỏi hay được dùng khi
bạn bè lâu ngày không gặp.
中中中中中中中中 Nǐ zhè duàn shí jiān máng ma? dạo này có bận không?
中中中中中中? Zuì jìn máng shénme a? dạo này bận gì thế?
中中中中 (中中) 中中 Gōngzuò hái hǎo (shùnlì) ba! công việc vẫn tốt (thuận lợi) chứ
中中中中中中中 Zài nǎr gōngzuò la? làm ở đâu rồi?
中中中中中 Jìn kuàng rú hé? tình hình dạo này thế nào?
中中中中中中 Yí qiè hái hǎo ba? mọi thứ vẫn ổn chứ?

中中中中中中中中中 Shēntǐ zuìjìn zěn me yàng le? dạo này có khoẻ không?
中中中中中中中 Jiā lǐ rén hái hǎo ba? mọi người trong nhà vẫn khoẻ chứ?
4. “Đi đâu đấy?” là một câu có thể coi là cửa miệng của người Việt khi gặp nhau, người
Trung Quốc cũng không khác.
中中中中中中 Nǐ qù nǎr a?
中中中中 Xià bān le? Đi làm về rồi à?
中中中中中 Qù shàng kè ya? Đi học à?
中中中中中 Qù chāo shì la? Đi siêu thị à?
中中中中 Huí jiā a? Về nhà à?
5. Lần đầu gặp mặt, hai bên tỏ ra rất vui khi được gặp nhau sẽ nói:
中中中中中中中中中Hěn gāoxìng rènshi nǐ
中中中中中中中中中Rènshi nǐ wǒ hěn gāoxìng
6. Lâu ngày không gặp, câu hay nói nhất sẽ là:
中中中中中 Hǎo jiǔ bú jiàn le Lâu lắm rồi không gặp.
7.học thêm một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhé
A中中中中,中中中
gǔ lǎoshī , nínhǎo Chào thầy Cổ
B中中中中中中中中中中中中
nǐhǎo xiǎo dīng, nǐ qù nǎ ér Chào em, tiểu Đinh, em đi đâu thế?
A中中中中中中中
wǒqù diàn yǐng yuàn Em đi đến rạp chiếu phim
B: 中中中中 ,中中中
qù kàn diàn yǐng, duì ma Đi xem phim, đúng không?
A中中中
duì Dạ, đúng
B中中中中中中
shén me diàn yǐng Phim gì thế?
A 中中中中中中中中中中中中中中中
{yǐn shí nán nǚ } tái wān diàn yǐng xīn de
{yǐn shí nán nǚ } phim mới của Đài loan
B中中,中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
òu, tīngshuō zhèshì yī bù hěn yǒu yìsī de diànyǐng .nǐ yī gè rén qù ma?
ah, nghe nói đây là bộ phim hay đấy, em đi 1 mình hả?

A中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
wǒ gēn wǒ nán péng yǒ...
Cách chào hỏi tiếng trung cơ bản
Bắt đầu có lẽ nên từ phần đơn giản nhất là màn “Chào hỏi” khi học tiếng trung
Cách chào hỏi của người Trung Quốc cũng không khác mấy so với người Việt Nam
nên cũng dễ hiểu và dễ học.
中中中中中中中中中中中
Zhōng guó rén dǎ zhāo hū de gè zhǒng fāng shì
1. Cách đơn giản nhất là thêm “” vào sau chức danh, tên gọi, vai vế,…
Ví dụ:
中中” Nǐ hǎo
中中” nín hǎo
中中中“ Nǐ men hǎo
中中中“ lǎoshī hǎo
Cũng có thể thêm vào danh từ chỉ thời gian.
Ví dụ:
中中中” zǎo shang hǎo Chào buổi sáng (sáng sớm)
中中” zǎo a
中中中 shàngwǔ hǎo chào buổi sáng
中中中 xiàwǔ hǎo chào buổi chiều
中中中 zhōng wǔ hǎo chào buổi trưa
中中中 wǎn shang hǎo chào buổi tối
2. Một kiểu chào hỏi rất quen thuộc của người Việt và người TQ là hỏi về ăn uống.
中中中中中 Nǐ chī le ma?
中中中中中中 Chī wǔ fàn le méi?
中中中中中 Chī wǎn fàn le?
3. Hỏi về công việc, sức khoẻ hay gia đình cũng là một cách chào hỏi hay được dùng khi
bạn bè lâu ngày không gặp.
中中中中中中中中 Nǐ zhè duàn shí jiān máng ma? dạo này có bận không?
中中中中中中? Zuì jìn máng shénme a? dạo này bận gì thế?
中中中中 (中中) 中中 Gōngzuò hái hǎo (shùnlì) ba! công việc vẫn tốt (thuận lợi) chứ
中中中中中中中 Zài nǎr gōngzuò la? làm ở đâu rồi?
中中中中中 Jìn kuàng rú hé? tình hình dạo này thế nào?
中中中中中中 Yí qiè hái hǎo ba? mọi thứ vẫn ổn chứ?
tiếng trung cho người bắt đầu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng trung cho người bắt đầu học - Người đăng: lhuonghpu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tiếng trung cho người bắt đầu học 9 10 714