Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3 Advertising

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1897 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Võ Thị Mộng Diễm
6. Lê Thị Minh Thúy
2. Trần Thị Nhã
7. Đoàn Thị Thu Trang
3. Hoàng Thị Hà
8. Nguyễn Thị Thêu
4. Đặng Trường Sang
9.Nguyễn Thị Thảo
5. Đặng Hoàng Minh Phương
10.

I . Discussion

: Good and bad

advertisements
II. Vocabulary
: Advertising media
and methoods
III. Reading
: Successful advertising
IV. Language review : A, An, The
V . Exercise

- Inspiring
- Eye-catching
- Powerful
- Humorous
- Shocking
- Informative
- Sexy
- Clever
- Funny
- Interesting

: truyền cảm hứng
: bắt mắt
: mạnh mẽ
: hài hước
: gây sóc
: thông tin
: Quyến rũ
: Thông minh
: vui nhộn
: Thú vị

B. Do you think that the advertising practices
descibed below are acceptable ? Are you other types
of advertisement offensive
1. Using children in advertisements: Dùng trẻ em trong
quảng cáo
2. Using nudity in advertisements : Dùng hình ảnh mát
mẻ để quảng cáo
3. Promoting alcohol on TV: Giảm giá rượu trên TV
4. Comparing your products to your competitors’
products: So sánh sp này với sp khác
5. An image flashed onto a screen very quickly so that
people are influenced without noticing it (subliminal
advertising): Quảng cáo tiềm thức
6. Exploiting people’s fears and worries : Khai thác nối sợ
hãi và lo lắng của người dân

Using nudity in advertisements : Dùng hình
ảnh mát mẻ để quảng cáo

Comparing your products to your
competitors’ products: So sánh sp này
với sp khác

An image flashed onto a screen very
quickly so that people are influenced
without noticing it (subliminal
advertising): Quảng cáo tiềm thức

Promoting alcohol on TV

Using children in advertisements: Dùng trẻ
em trong quảng cáo

• Directories : Danh bạ điện thoại
: Chạy ( đua)
• Run
• Commercials : Quảng cáo trên vô tuyến
truyền hình
• Exhibition
: Triển lãm
• Point-of-sale : Điểm bán hàng

Target : Mục tiêu
Press : Báo chí
Persuade :Làm cho tin, làm nghe theo
Mailshots : quảng cáo qua đuờng bưu
điện
• Public transport : Giao thông công cộng
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Billboards/ hoardings : Biển quảng cáo
Posters
: Áp phích quảng cáo
Endorsement : Chứng thực, bảo chứng
Publicise
:công khai, công bố
Promote
:Khuyến mãi

•
•
•
•
•

Place
Launch
Word of mouth
Research
Slogans

: Phân phối
: Tung ra
: Quảng cáo truyền miệng
: Nghiên cứu
: Khẩu hiệu

•
•
•
•
•
•

Sponsorship : Tài trợ
Cinema
: Rạp chiếu phim
Free samples : Mẫu miễn phí
Leaflets
: Tờ rơi
Sponsor
: Nhà tài trợ
Television : truyền hình

Target

: Mục tiêu

Exhibition : Cuộc Triển lãm

Directories : Danh bạ điện thoại

+

Tháp điện thoại

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3 Advertising - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3 Advertising 9 10 763