Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3Ethics

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Teacher : Nguyễn Nguyên Phương
Group : 11
Class : ĐHKT7ELT

List of groups
1

Phạm Thị Huyền

11327651

2

Vũ Thị Thu Hòa

11329051

3

Nguyễn Thị Mỹ Linh

11330491

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

11322571

6

Trần Phạm Tứ Thư (NT)

11323071

7

Lê Thị Kiều Trang

11303251

8

Trương Thị Thùy Trang

11314321

4

Hết
giờ
00:05
00:44
00:43
01:12
00:45
01:14
01:01
00:34
00:06
01:11
00:57
00:58
00:48
00:42
01:03
01:08
01:13
01:17
01:22
00:41
00:31
00:32
00:02
00:12
00:04
00:18
00:09
00:29
00:08
01:24
01:34
01:35
00:49
01:19
00:46
01:15
01:16
01:04
01:18
00:27
00:28
00:35
00:33
00:17
00:03
00:37
00:38
00:19
00:11
00:07
00:10
01:38
01:37
00:53
00:50
01:10
01:06
01:07
01:09
01:25
01:26
01:20
01:21
00:13
00:16
00:26
00:01
00:30
00:40
00:21
00:20
01:39
01:36
00:56
00:51
00:47
01:02
01:00
01:23
00:24
00:25
00:23
00:22
00:15
00:39
00:36
01:33
00:14
01:41
01:40
00:54
00:52
01:32
00:59
01:29
01:27
01:28
00:55
01:05
01:30
01:42
01:31
01:47
01:46
01:45
01:52
01:43
01:51
01:50
01:48
01:44
02:03
02:02
01:56
01:53
01:55
01:54
02:01
02:04
02:05
02:06
02:07
02:08
01:49
01:58
01:57
02:09
02:11
02:10
01:59
02:00
02:21
02:12
02:20
02:14
02:24
02:25
02:26
02:27
03:00
02:29
02:28
02:19
02:17
02:22
02:13
02:23
02:18
02:15
02:16

Are some jobs more ethical
-

Accountant (n)

:

Kế toán

Banker (n)

:

Ngân hàng

Car sales executive (n)

:

Chuyên viên KD bán xe hơi

Civil servant

:

Công chức

Estates agent (n)

:

Đại lý bất động sản

Journalist (n)

:

Nhà báo

Lawyer (n)

:

Luật sư

:

Y tá

Dentist (n)

:

Nha sĩ

Police officer (n)

:

Sĩ quan cảnh sát

Teacher (n)

:

Giáo viên

Taxi driver (n)

:

Tài xế taxi

Nurse

(n)

(n)

- Avoiding paying tax : Tránh trả thuế
- Claiming extra expenses : Đòi khoản chi thêm
- Using work facilities for private purposes ( for example,
personal phone calls): Sử dụng phương tiện làm việc cho
mục đích cá nhân ( ví dụ các cuộc điện thoại cá nhân)
- Accepting praise for someone else's ideas or work : Chấp
nhận lời khen ngợi cho những ý tưởng và việc làm của một
người nào khác
- Selling a defective product ( for example, a second-hand
car) : Bán một sản phẩm bị lỗi ( ví dụ một chiếc xe hơi cũ)

- Using your influence to get jobs for relatives
(nepotism) : Sử dụng quyền hành của bạn để có được
công việc cho người thân (gia đình trị)
- Ringing in sick when you are not ill : Gọi xin nghỉ ốm
khi bạn không bị bệnh
- Taking extended lunch breaks : Việc kéo dài giờ nghỉ
trưa
- Giving good references to people you want to get rid
of : Đưa ra những quan ...
Teacher : Nguyễn Nguyên Phương
Teacher : Nguyễn Nguyên Phương
Group : 11
Group : 11
Class : ĐHKT7ELT
Class : ĐHKT7ELT
Tiểu luận market leader 3Ethics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3Ethics - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3Ethics 9 10 373