Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3Leadership

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2277 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MARKET LEADER
CHÀO MỪNG CÁC BẠN TỚI

BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 12
Teacher: Nguyễn Nguyên Phương
Group :12
Class : ĐHKT7ELT

LEADERSHIP

CHƯƠNG TRÌNH
XOAY
HỎI XOÁY ĐÁP XOAY

CHƯƠNG TRÌNH
HỎI XOÁY - ĐÁP XOAY
 Gíao

sư : Hùng Trọng Cù

Decisive
quyết đoán, kiên quyết

Charismatic
thuyết phục, lôi cuốn

Flexible
linh động, linh hoạt

Accessible
Dễ tiếp cận

Aggressive
Công kích, khích bác
What do
you
say ???
?

VOCABULARY











Decisive : quyết đoán, kiên 

quyết
Charismatic : thuyết phục, lôi 
cuốn

Cautions: thận trọng
Aggressive: công kích, khích

bác
Magnetic: có sức lôi cuốn

Informal: thân mật
Passionate: nhiệt huyết, nồng 
nhiệt, sôi nổi

Adventurous: mạo hiểm
Energetic: giàu năng lượng

Ruthless: tàn nhẫn


Accessible: dễ tiếp cận
Thoughtful: biết suy nghĩ
Flexible: linh động, linh
hoạt
Persuasive: có sức thuyết
phục
Motivating: thúc đẩy,
khuyến khích
Impulsive: bốc đồng
Opportunistic: exemplary: gương mẫu
Generous: rộng lượng,
khoan hồng, hào phóng
Excellent: xuất sắc
Justtite: công bằng

Informal
thân mật

Cautions
thận trọng

1 em vì phút
nhẹ dạ, khả
tin nên… đã
bị lên đĩa…
Nếu có lần sau sẽ
THẬN TRỌNG
hơn…

Energetic
Mạnh mẽ, giàu năng lượng

Persuasive
có sức thuyết phục
Cùi ơi! Cho
em mượn
500….
PLEASE….

Magnetic
có sức lôi cuốn

A , Choose the right words from the
box to complete the sentences

impulsive
He was rather…………..not
the kind of
person who plans what they say or do

 1.

( Một người khác bốc đồng không phải là người lên
kế hoạch sẵn cho những gì mình nói và làm )

His style of leadership was quit aggressive
………….... He was always so competitive
and so eager to succeed that many of us often
found him ruthless. ( Phong cách lãnh đạo của

 2.

ông ấy khá hung dữ .Ông ta luôn luôn cạnh tranh và
mong muốn thành công và vì vậy mà nhiều người
trong chúng ta thường thấy ở ông ta sự tàn nhẫn )

A , Choose the right words from the
box to complete the sentences

 3.

If you want to get to the top, you have to
adventurous I mean be prepared to take risks
be………………,
and to try new ways of doing things
( Nếu như bạn muốn vươn lên ở vị trí đứng đầu , bạn
phải mạo hiểm , Theo tôi co nghĩa là chuẩn bị sẵn
sàng cho những rủi ro và thử thách mới )
 4.

She doesn’t just tell us to do things – she makes
us want to do them . We’re lucky to have such
motivating team leader
a………………
( Cô không chỉ cho chúng tôi là điều gì , Cô làm cho
chúng tôi muốn làm việc cho họ .Chúng tôi may
mắn có được sự thúc đẩy từ người đ...
MARKET LEADER
MARKET LEADER
CH
CH
ÀO MỪNG CÁC BẠN TỚI
ÀO MỪNG CÁC BẠN TỚI
BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 12
NHÓM 12
Teacher: Nguyễn Nguyên Phương
Teacher: Nguyễn Nguyên Phương
Group :12
Group :12
Class : ĐHKT7ELT
Tiểu luận market leader 3Leadership - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3Leadership - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3Leadership 9 10 414