Ktl-icon-tai-lieu

Tính từ đi kèm giới từ

Được đăng lên bởi hanhmeozin
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 24 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cùng ôn lại một số tính từ luôn đi kèm với giới từ nhé (kiến thức  )
disappointed in : thất vọng vì (cái gì)
disappointed with : thất vọng với (ai)
exited with : hồi hộp vì
familiar to : quen thuộc với
famous for : nổi tiếng về
fond of : thích
free of : miễn (phí)
full of : đầy
glad at : vui mừng vì
good at : giỏi về
important to : quan trọng đối với ai
interested in : quan tâm đến
mad with : bị điên lên vì
made of : được làm bằng
married to : cưới (ai)
necesary to : cần thiết đối với (ai)
necessay for : cần thiết đối với (cái gì)
new to : mới mẻ đối với (ai)
opposite to : đối diện với
pleased with : hài lòng với
polite to : lịch sự đối với (ai)
rude to : thô lỗ với (ai)
present at : có mặt ở
responsible for : chịu trách nhiệm về (cái gì)
responsible to : chịu trách nhiệm đối với (ai)

...
Cùng ôn lại mt s tnh t luôn đi km vi gii t nhé (kiến thức http://hoc123.vn/ )
disappointed in : thất vọng vì (cái gì)
disappointed with : thất vọng vi (ai)
exited with : hồi hp vì
familiar to : quen thuc vi
famous for : nổi tiếng về
fond of : thch
free of : miễn (ph)
full of : đầy
glad at : vui mng vì
good at : giỏi về
important to : quan trọng đi vi ai
interested in : quan tâm đến
mad with : bị điên lên vì
made of : được làm bằng
married to : cưi (ai)
necesary to : cần thiết đi vi (ai)
necessay for : cần thiết đi vi (cái gì)
new to : mi mẻ đi vi (ai)
opposite to : đi diện vi
pleased with : hài lòng vi
polite to : lịch sự đi vi (ai)
rude to : thô lỗ vi (ai)
present at : có mặt ở
responsible for : chịu trách nhiệm về (cái gì)
responsible to : chịu trách nhiệm đi vi (ai)
Tính từ đi kèm giới từ - Người đăng: hanhmeozin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tính từ đi kèm giới từ 9 10 70