Ktl-icon-tai-lieu

TOEIC TEST

Được đăng lên bởi Trương Huỳnh Anh Khoa
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI MỞ ĐẦU:
Đây là bộ đề thi được lưu hành nội bộ của viện khảo thí ETS, tổ chức phát hành đề TOEIC.
Bộ đề này được sử dụng trong đợt tập huấn TOEIC TRAINERS của IIG mà thầy ANH LÊ đã
tham gia.
Cuốn EBOOK này là 1 bộ đề gốc gồm 200 câu cả nghe và đọc. Ngoài ra ở phần cuối có
hướng dẫn chi tiết cách làm 40 câu phần PART 5 do thầy ANH LÊ thực hiện
Các bạn có thắc mắc về bất cứ nội dung nào về bài thi TOEIC có thể gửi câu hỏi cho mình
qua facebook: 
Các bạn muốn đăng ký lớp luyện thi TOEIC của thầy ANH LÊ có thể liên hệ qua facebook
trên hoặc hotline: 01223188398

LINK Tổng hợp clip hướng dẫn làm bài TOEIC của thầy ANH LÊ:


LINK Tổng hợp tài liệu TOEIC:

G9fTEV3ZUF0dlRGM1J1MF9iNXdsbXQ4d3M&usp=sharing

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398

TOEIC ANH LE...
LI M ĐU:
Đây l b đ thi đưc lưu hnh ni b ca vin kho th ETS, t chc pht hnh đ TOEIC.
B đ ny đưc s dng trong đt tp hun TOEIC TRAINERS ca IIG m thy ANH LÊ đ
tham gia.
Cun EBOOK ny l 1 b đ gc gm 200 câu c nghe v đc. Ngoi ra  phn cui c
hưng dn chi tit cch lm 40 câu phn PART 5 do thy ANH LÊ thc hin
Cc bn c thc mc v bt c ni dung no v bi thi TOEIC c th gi câu hi cho mnh
qua facebook: https://www.facebook.com/zavier.navas
Cc bn mun đăng k lp luyn thi TOEIC ca thy ANH LÊ c th liên h qua facebook
trên hoc hotline: 01223188398
LINK Tng hp clip hưng dn lm bi TOEIC ca thy ANH LÊ:
https://www.youtube.com/channel/UCiIw2iEky0phFM41AirR_2g
LINK Tng hp ti liu TOEIC:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8MYnCbomWegfl91OWhEY3RVWk1ndTl1VHFhM
G9fTEV3ZUF0dlRGM1J1MF9iNXdsbXQ4d3M&usp=sharing
TOEIC ANH LE
HOTLINE: 01223188398
TOEIC TEST - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TOEIC TEST - Người đăng: Trương Huỳnh Anh Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
TOEIC TEST 9 10 23