Ktl-icon-tai-lieu

toelf

Được đăng lên bởi Tú Mầm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEFL
TOEFL ITP là kỳ thi TOEFL nội bộ trong nước có tiền thân là kỳ thi TOEFL PBT
(cũ). Mục đích của bài thi TOEFL ITP là nhằm đánh giá khả năng tiếng Anh của
những người mà tiếng Anh không phải là tiếng bản ngữ. Chứng chỉ TOEFL này có
thể sử dụng để xin việc trong nước đồng thời đánh giá trình độ Anh ngữ hiện tại
của người thi trước khi tham gia kỳ thi quốc tế, tuy nhiên, TOEFL ITP không phải
là kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL quốc tế (TOEFL iBT) thế nên học viên Việt Nam
không thể dùng chứng chỉ TOEFL ITP để xin vào học tại các trường ở Hoa Kỳ.
Mục đích tổ chức kỳ thi TOEFL ITP là nhằm xác định trình độ tiếng Anh các khóa
học tiếng Anh, xác định trình độ tiếng Anh theo học một chương trình sau đại học
trong nước, xét tuyển các chương trình học bổng Fulbright, VEF, Đề án 322, ...)
Kỳ thi TOEFL ITP được tổ chức định kỳ 01 buổi duy nhất thi trên giấy có thời
gian kéo dài khoảng 150 phút.
Cấu trúc bài thi
TOEFL ITP gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm đánh giá khả năng thí sinh qua các kỹ
năng Listening (Nghe Hiểu), Structure and Written Expressions (Ngữ Pháp và Cấu
Trúc), Reading Comprehension (Đọc Hiểu) (không kiểm tra kỹ năng nói và viết)
và được chia ra thành các phần như sau.

Kiểm tra trình độ đọc và hiểu các đoạn văn có liên quan đến các đề tài và lĩnh vực
trong các trường đại học và cao đẳng ở vùng Bắc Mỹ.
Điểm thành phần các phần trong bài thi được chia như sau.
Phần Nghe Hiểu: 31-68
Phần Ngữ Pháp và Cấu Trúc: 31-68

Phần Đọc Hiểu: 31-67
Tổng điểm bài thi dao động từ 310 đến 677 (thí sinh có điểm số dưới 310 điểm sẽ
không được công bố điểm). Mức điểm trung bình đạt yêu cầu là trên 450 điểm còn
để được xét tuyển các chương trình học bổng hoặc các kì thi Tiếng Anh là trên 550
điểm.
Dạng thức câu hỏi của bài thi TOEFL ITP
Dạng thức chủ yếu của các câu hỏi thi trong TOEFL ITP đều là trắc nghiệm 4 đáp
án (A), (B), (C) và (D) và thí sinhlàm bài bằng cách chọn đáp án đúng nhất trong 4
đáp án trên, sau đó tìm câu có số thứ tự tương ứng với câu hỏi trong tờ đáp án
Answer Sheet và tô đen đáp án.
Phần I – Listening Comprehension: Kiểm tra kỹ năng nghe hiểu của thí sinh qua
các đoạn hội thoại ngắn và hội thoại dài về các đề tài trường lớp và đời sống sinh
viên, ngoài ra còn có các bài giảng của các giáo sư về các lĩnh vực cũng như các
môn học trong trường đại học. Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách
chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án (A), (B), (C) và (D) và tô đen đáp án tương
ứng trong tờ đáp án.
Phần II – Ngữ Pháp và Cấu Trúc: Kiểm tra tr...
CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEFL
TOEFL ITP là kỳ thi TOEFL nội bộ trong nước có tiền thân là kỳ thi TOEFL PBT
(cũ). Mục đích của bài thi TOEFL ITP là nhằm đánh giá khả năng tiếng Anh của
những người mà tiếng Anh không phải là tiếng bản ngữ. Chứng chỉ TOEFL này có
thể sử dụng để xin việc trong nước đồng thời đánh giá trình độ Anh ngữ hiện tại
của người thi trước khi tham gia kỳ thi quốc tế, tuy nhiên, TOEFL ITP không phải
là kỳ thi cấp chứng chỉ TOEFL quốc tế (TOEFL iBT) thế nên học viên Việt Nam
không thể dùng chứng chỉ TOEFL ITP để xin vào học tại các trường ở Hoa Kỳ.
Mục đích tổ chức kỳ thi TOEFL ITP là nhằm xác định trình độ tiếng Anh các khóa
học tiếng Anh, xác định trình độ tiếng Anh theo học một chương trình sau đại học
trong nước, xét tuyển các chương trình học bổng Fulbright, VEF, Đề án 322, ...)
Kỳ thi TOEFL ITP được tổ chức định kỳ 01 buổi duy nhất thi trên giấy có thời
gian kéo dài khoảng 150 phút.
Cấu trúc bài thi
TOEFL ITP gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm đánh giá khả năng thí sinh qua các kỹ
năng Listening (Nghe Hiểu), Structure and Written Expressions (Ngữ Pháp và Cấu
Trúc), Reading Comprehension (Đọc Hiểu) (không kiểm tra kỹ năng nói và viết)
và được chia ra thành các phần như sau.
Kiểm tra trình độ đọc và hiểu các đoạn văn có liên quan đến các đề tài và lĩnh vực
trong các trường đại học và cao đẳng ở vùng Bắc Mỹ.
Điểm thành phần các phần trong bài thi được chia như sau.
Phần Nghe Hiểu: 31-68
Phần Ngữ Pháp và Cấu Trúc: 31-68
toelf - Trang 2
toelf - Người đăng: Tú Mầm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
toelf 9 10 864