Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt kiến thức ngữ pháp anh văn THPT

Được đăng lên bởi diemrom
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
English Grammar Review!

Copyright Hp Group ()

Ngữ pháp tiếng Anh
Mục lục
Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh ...................................................................................................................... 7
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:..................................................................................... 7
1.1 Subject (chủ ngữ):........................................................................................................................ 7
1.2 Verb (động từ): ............................................................................................................................ 7
1.3 Complement (vị ngữ): .................................................................................................................. 8
1.4 Modifier (trạng từ): ...................................................................................................................... 8
2. Noun phrase (ngữ danh từ)................................................................................................................. 8
2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): ...................................... 8
2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an" .......................................................................... 10
2.2.1 Dùng “an” với: .................................................................................................................... 10
2.2.2 Dùng “a” với: ...................................................................................................................... 10
2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" ............................................................................................. 10
2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên:................................. 11
2.3.2 Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình................... 12
2.4 Cách sử dụng another và other. .................................................................................................. 13
2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few........................................................................................ 14
2.6 Sở hữu cách ............................................................................................................................... 14
3. Verb phrase (ngữ động từ) ......................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nếu xem trực tuyến bị lỗi, bạn có thể tải về máy để xem.

tóm tắt kiến thức ngữ pháp anh văn THPT - Người đăng: diemrom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
tóm tắt kiến thức ngữ pháp anh văn THPT 9 10 221