Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp 600 từ vựng Tiếng Anh cần thiết trong kỳ thi Toeic

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1934 lần   |   Lượt tải: 5 lần
i

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU..............................................................................................................iv
Lessons 1 – 5

General Business
1. Contracts. .......................................................................................... 1
2. Marketing ......................................................................................... 3
3. Warranties......................................................................................... 5
4. Business Planning ............................................................................. 7
5. Conferences ...................................................................................... 9

Lessons 6 – 10

Office Issues
6. Computers....................................................................................... 11
7. Office Technology .......................................................................... 13
8. Office Procedures ........................................................................... 15
9. Electronics ...................................................................................... 17
10. Correspondence ............................................................................ 19

Lessons 11 – 15

Personel
11. Job Advertising and Recruiting .................................................... 21
12. Applying and Interviewing ........................................................... 23
13. Hiring and Training ...................................................................... 25
14. Salaries and Benefits .................................................................... 27
15. Promotions, Pensions, and Awards .............................................. 29

Lessons 16 – 20

Purchasing
16. Shopping ....................................................................................... 31
17. Ordering Supplies ......................................................................... 33

ii

18. Shipping ........................................................................................ 35
19. Invoices......................................................................................... 37
20. Inventory....................................................................................... 39
Lessons 21 – 25

Financing and Budgeting
21. Banking......................................................................................... 41
22. Accounting ...................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp 600 từ vựng Tiếng Anh cần thiết trong kỳ thi Toeic - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Tổng hợp 600 từ vựng Tiếng Anh cần thiết trong kỳ thi Toeic 9 10 555