Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các bước cần thiết khi làm hồ sơ du học Pháp và sau khi tới Pháp

Được đăng lên bởi Thanh Xuan Cao
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2013

Tổng hợp các bước
cần thiết khi làm hồ
sơ du học Pháp và
sau khi tới Pháp.
Sẽ là những gì cần thiết và chi tiết nhất cho các bạn đang làm hồ sơ để du học
Pháp và những giấy tờ cần làm đầu tiên sau khi đến Pháp.

1/1/2013

2

Mục Lục
I. Hồ sơ Campus
1.

Mở và hoàn thành hồ sơ Campus trên mạng. ......................................................................................................... 3

2.

Kiểm tra trình độ và phỏng vấn với CampusFrance. ............................................................................................... 8
*Một số câu hỏi phỏng vấn ........................................................................................................................................ 9
*Phụ lục : Một số trường cũng như chuyên ngành học tại Pháp. ............................................................................. 13

3.

Quyết định lựa chọn trường trong hồ sơ Campus : .............................................................................................. 16

4.

Các giấy tờ Campus liên quan tới xin visa : ........................................................................................................... 16

II. Xin VISA
5.

Đặt hẹn xin VISA :.................................................................................................................................................. 17
1. Tại Hà Nội : ............................................................................................................................................................ 17
2. Tại Hồ Chí Minh : ................................................................................................................................................... 17

6.

Giấy tờ chuẩn bị xin VISA : .................................................................................................................................... 18
1.

Đơn xin VISA (VISA LONG SEJOUR).................................................................................................................... 18

2. Giấy xác nhận số dư tài khoản – chứng minh tài chính – giấy ủy quyền (< 18t) : .................................................. 20
3. Giấy ATTESTATION D’HEBERGEMENT : ................................................................................................................. 21
4. Vé đặt chỗ máy bay. ............................................................................................................................................. 22
5. OF...
Tổng hợp các bước
cần thiết khi làm hồ
sơ du học Pháp
sau khi tới Pháp.
Sẽ là những gì cần thiết và chi tiết nhất cho các bạn đang làm hồ sơ để du học
Pháp và những giấy t cần làm đầu tiên sau khi đến Pháp.
2013
1/1/2013
Tổng hợp các bước cần thiết khi làm hồ sơ du học Pháp và sau khi tới Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các bước cần thiết khi làm hồ sơ du học Pháp và sau khi tới Pháp - Người đăng: Thanh Xuan Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tổng hợp các bước cần thiết khi làm hồ sơ du học Pháp và sau khi tới Pháp 9 10 816