Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Đại Quân Tử
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết

Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu
hiệu nhận biết
Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì cơ bản với các các sử dụng và
dấu hiêu nhận biết khác nhau. Dưới đây là tổng hợp công thức
thành lập, Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng 12 thì này để
các bạn dễ dàng phân biệt và nắm rõ.

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

(Khẳng định): S + Vs/es + O

(Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O

(Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE

(Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O

(Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O

(Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally,
frequently.
Cách dùng:

Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển
nhiên.
Ví dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
2.
Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy
ra thường xuyên ở hiện tại.
Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X,
CH, SH.
3.
Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người
Ví dụ: He plays badminton very well
4.
Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước
trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các
động từ di chuyển.
2. Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous
1.

Công thức

Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O

Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O
Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment
Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và
kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.
Ex: The children are playing football now.

Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh
lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại
dùng với phó từ ALWAYS :
Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't
remember 
Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp
xảy ra ( ở tương lai gần)
Ex: He is coming tomrow
Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức
chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like ,
want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem,
remmber, forget,..........

Ex: I am tired now.
She wants to go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3. Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) ...
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu
hiệu nhận biết
Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì cơ bản với các các sử dụng và
dấu hiêu nhận biết khác nhau. Dưới đây là tổng hợp công thức
thành lập, Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng 12 thì này để
các bạn dễ dàng phân biệt và nắm rõ.
1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
(Khẳng định): S + Vs/es + O
(Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
(Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE
(Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
(Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
(Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally,
frequently.
Cách dùng:
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh - Người đăng: Đại Quân Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh 9 10 520