Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp cách phát âm Tiếng Anh

Được đăng lên bởi nhung1632001
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Tổng hợp cách phát âm 44 âm trong tiếng Anh
Phát âm tiếng Anh là một trong những phần khó nhất trong việc học tiếng Anh, để
giảm bớt khó khăn và giúp bạn có thể nói tiếng Anh chuẩn, các bạn cần trang bị cho
mình những kiến thức căn bản về nguyên âm và phụ âm. Trong bài viết này, VnDoc
xin chia sẻ cách phát âm 44 âm trong tiếng Anh giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm
hiệu quả. Sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu nhé!

Các nguyên âm: /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/, /oʊ/, /ɔɪ/,
/eə/, /ɪə/, /ʊə/
Các phụ âm: /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /v/,
/w/, /z/, /ʒ/, /dʒ/
1. ÂM /i:/
- Hình dáng của môi: Không tròn môi, miệng mở rộng sang hai bên, khoảng cách môi
trên và môi dưới hẹp
- Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng
- Độ cao của lưỡi: Phía đầu lưỡi cong, đưa lên gần ngạc trên, lưỡi chạm vào hai thành
răng trên
- Độ dài của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản,
có thể kéo dài
2. ÂM /ɪ/

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Hình dáng của môi: Không tròn môi, miệng mở rộng sang hai bên nhưng không rộng
bằng âm /i:/, khoảng cách môi trên và môi dưới mở hơn một chút so với âm /i:/
- Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng, nhưng hơi lùi về sau
hơn âm /i:/
- Độ cao của lưỡi: Phía đầu lưỡi cong nhẹ, đưa lưỡi lên cao gần ngạc trên
- Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị
cản.
3. ÂM /e/
- Hình dáng của môi: Miệng mở khá rộng sang hai bên, hàm dưới đưa xuống một chút
- Hướng đưa của lưỡi : Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng
- Độ cao của lưỡi: Mặt lưỡi nằm khoảng giữa trong khoang miệng
- Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị
cản.
4. ÂM /æ/
- Hình dáng của môi: Miệng mở rộng sang hai bên hết cỡ, hàm dưới đưa xuống hết cỡ
- Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng
- Độ cao của lưỡi: Cuống lưỡi đưa xuống thấp gần ngạc dưới
- Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị
cản.
5. ÂM /ɜ:/
- Hình dáng của môi: Môi, miệng và hàm mở tự nhiên, thoải mái
- Hướng đưa của lưỡi: Lưỡi để tự nhiên, thoải mái như khi phát âm các nguyên âm trong
tiếng Việt
- Độ cao của lưỡi: Mặt lưỡi nằm khoảng giữa trong khoang miệng
- Độ dài của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh r...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tổng hợp cách phát âm 44 âm trong tiếng Anh
Phát âm tiếng Anh một trong những phần khó nhất trong việc học tiếng Anh, để
giảm bớt k khăn giúp bạn thể nói tiếng Anh chuẩn, các bạn cần trang bị cho
mình những kiến thức căn bản về nguyên âm phụ âm. Trong bài viết này, VnDoc
xin chia sẻ cách phát âm 44 âm trong tiếng Anh giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm
hiệu quả. Sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu nhé!
Các nguyên âm: /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/, /oʊ/, /ɔɪ/,
/eə/, /ɪə/, /ʊə/
Các phụ âm: /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /v/,
/w/, /z/, /ʒ/, /dʒ/
1. ÂM /i:/
- nh dáng của môi: Không tròn môi, miệng mở rộng sang hai bên, khoảng cách môi
trên môi dưới hẹp
- Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng
- Độ cao của lưỡi: Phía đầu lưỡi cong, đưa lên gần ngạc trên, lưỡi chạm vào hai thành
răng trên
- Độ i của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản,
thể kéo dài
2. ÂM /ɪ/
Tổng hợp cách phát âm Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp cách phát âm Tiếng Anh - Người đăng: nhung1632001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng hợp cách phát âm Tiếng Anh 9 10 312