Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Hợp Ngữ Pháp TOEIC

Được đăng lên bởi thanson198
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ENGLISH ONLINE

Ngữ pháp

TIẾNG ANH
Ôn thi Toeic
( Tái bản lần thứ 10)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

210/GD-01/1744/506-00

Mã số: O7655T8

Bài 1: Các chủ điểm ngữ pháp được
hỏi trong bài thi TOEIC

Chào mừng các bạn đến với “Hệ thống ngữ pháp” chuẩn của
Ôn Thi Toeic trong loạt hệ thống kiến thức trọng tâm học ôn
Toeic hiệu quả. Đúng như tên gọi, mục lớn này nhằm giúp
người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có hệ thống các
chuyên đề ngữ pháp chính cần có để hoàn thành tốt bài thi
Toeic mới với 2 phần chính là Nghe và Đọc. Khởi động vững
chắc với việc làm quen, phân biệt và chia 12 thì cơ bản trong
Tiếng Anh nhanh chóng, chính xác. Tiếp đó, chúng ta sẽ tự
tin cùng học về đặc tính của các từ loại, câu, mệnh đề. Đặc
biệt, người học sẽ hoàn tất khung ngữ pháp một cách chắc
chắn khi được gợi nhắc về các trường hợp ngoại lệ dễ gặp
trong bài thi liên quan tới ngữ pháp. Cụ thể, “hệ thống ngữ
pháp” gồm 27 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm có lý thuyết
trọng tâm, dễ hiểu và 20 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện hiệu
quả từ dễ tới khó:
Bài 2: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn
Bài 3: Hiện tại hòan thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài 4: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
Bài 5: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Bài 6: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn
Bài 7: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
Bài 8: Tổng hợp thời thì
Bài 9: Các dạng thức của động từ: Ving, To do
Bài 10: Động từ khuyết thiếu
1

Bài 11: Danh từ
Bài 12: Mạo từ
Bài 13: Đại từ
Bài 14: Các loại câu hỏi
Bài 15: Tính từ và trạng từ
Bài 16: So sánh
Bài 17: Giới từ
Bài 18: Bị động
Bài 19: Hòa hợp chủ ngữ- động từ
Bài 20: Câu điều kiện
Bài 21: Mệnh đề quan hệ
Bài 22: Giản lược mệnh đề quan hệ
Bài 23: Mệnh đề danh ngữ
Bài 24: Mệnh đề trạng ngữ
Bài 25: Liên từ
Bài 26: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)
Bài 27: Câu giả định
Có thể nói, như một phần vai trò lên lộ trình ôn lại kiến thức
ngữ pháp cho những ai mới bắt tay vào ôn thi Toeic cũng
như không ít người đang và sẽ mong muốn có trong tay
chứng chỉ giá trị này. Hãy luôn ghi nhớ sự nỗ lực của bạn sẽ
quyết định bạn có thể nắm được hay không lượng kiến thức
Tiếng Anh cần thiết trước khi tự tin đăng ký thi để chắc chắn
có cho mình một điểm số Toeic cao. Chúc các bạn thành
công và hãy bắt đầu với quyết tâm cao nhất nhé!

2

Bài 2: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn thường khiến
nhiều bạn lẫn lộn, không biết chúng khác nha...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
Tổng Hợp Ngữ Pháp TOEIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Hợp Ngữ Pháp TOEIC - Người đăng: thanson198
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Tổng Hợp Ngữ Pháp TOEIC 9 10 517