Ktl-icon-tai-lieu

topic 1

Được đăng lên bởi Ken Mili
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Good afternoon everyone .
Today I want to talk to you about topic 1
There are 3 parts in presentation
Part 1 talks about the problem of my friend
Part 2 is the affect of staying up so late.
And part 3 is my advice for my friend
I’ll start with part 1
First I want to tell you that Long is my best friend.
Recently, Long always falls asleep in class and the results
of his study is not good. I spoke with Long about this and I
know the reasons that Long often staying up late to watch
movies on TV, sometimes he also stay up late until 2 am.
Well, I’ve told you about part 1
Secondly, I told Long that he shouldn't stay up late
because so very bad for his health made it special waste
time. If we do not get enough sleep, our bodies will
always feel tired. Next, if staying up late to watch movies,
it will cause noise, affecting the family and neighbors.
The final reason that he spent too much time to watch
movies without hard study station affect learning
outcomes.
That’s all I have to say about part 2
And Finally I had to give advice to Long, I have advised
him to stay up early at 11pm, he should reduce TV time is

only 2 hours / 1 day. In addition to learning time and he
should play sports in his free time to enhance health.
After hearing me say, Long has realized his mistake and
told me that: he would try to stay up early and did not
see too many movies anymore.
My presentation here is all.
Thank you for listening
Bye

Chào buổi chiều tất cả mọi người.
Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về chủ đề số 1
Bài thuyết trình của tôi bao gồm 3 phần
Phần 1 nói về vấn đề của người bạn của tôi
Phần 2 là các ảnh hưởng của việc thức khuya.
Và phần 3 là lời khuyên của tôi dành cho Long
Đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rằng Long là người bạn
thân nhất của tôi. Thời gian gần đây, Long luôn ngủ gật
trong lớp và kết quả học tập của anh ấy không tốt. Tôi đã
nói chuyện với Long về việc này và tôi đã biết được lý do
đó là Long thường xuyên thức khuya để xem phim trên
tivi, đôi khi anh ấy còn thức khuya đến tận 2 giờ sáng.
Tiếp theo tôi nói với Long rằng anh ấy không nên đi ngủ
muộn bởi vì như thế rất hại cho sức khỏe của anh ấy đặc
biệt nó làm lãng phí thời gian. Nếu chúng ta ngủ không

đủ, cơ thể chúng ta sẽ luôn cảm giác mệt mỏi và sẽ bị
cận thị. Tiếp theo, nếu thức khuya để xem phim thì sẽ
gây ồn ào, ảnh hưởng đến những người thân trong gia
đình và hàng xóm xung quanh. Lý do cuối cùng là anh ấy
dành quá nhiều thời gian để xem phim mà không học tập
chăm chỉ ga ảnh hưởng đến kết quả...
Good afternoon everyone .
Today I want to talk to you about topic 1
There are 3 parts in presentation
Part 1 talks about the problem of my friend
Part 2 is the aect of staying up so late.
And part 3 is my advice for my friend
I’ll start with part 1
First I want to tell you that Long is my best friend.
Recently, Long always falls asleep in class and the results
of his study is not good. I spoke with Long about this and I
know the reasons that Long often staying up late to watch
movies on TV, sometimes he also stay up late until 2 am.
Well, I’ve told you about part 1
Secondly, I told Long that he shouldn't stay up late
because so very bad for his health made it special waste
time. If we do not get enough sleep, our bodies will
always feel tired. Next, if staying up late to watch movies,
it will cause noise, aecting the family and neighbors.
The -nal reason that he spent too much time to watch
movies without hard study station aect learning
outcomes.
That’s all I have to say about part 2
And Finally I had to give advice to Long, I have advised
him to stay up early at 11pm, he should reduce TV time is
topic 1 - Trang 2
topic 1 - Người đăng: Ken Mili
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
topic 1 9 10 393