Ktl-icon-tai-lieu

Topic presentation: Using Pareto's principle to manage time

Được đăng lên bởi anh-minh-nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Topic presentation: Using Pareto's principle to manage time - Người đăng: anh-minh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Topic presentation: Using Pareto's principle to manage time 9 10 492