Ktl-icon-tai-lieu

Trình chiếu tiếng anh lớp 3

Được đăng lên bởi hoanglinh7689
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xuan An Primary School

Teacher: Hoang Manh Linh

Wednesday, January, 15th 2014.

Period 40: Lesson 3
<Part 1, 2>

1.LISTEN AND REPEAT

What school is it ?

Park Primary School

Sentence partern:Hỏi và trả lời về tên của
một trường.

What school is it ?
New Primary School.
What school is it ?
Thang Long Primary School.

2.LOOK AND SAY

What school is it ?

………………………………….

What school is it ? Park Primary School.

What school is it ?

New Primary School

What school is it ?

Misa Primary School.

What school is it ? Queen Primary School.

Practice pronunciation
the sentence pattern
which
-- Practice
(part A5)
you–ve just learned.
- Do exercises 3, 4, 5, 6/ WB
- Do exercises part D, E in WB.
- Prepare Unit 4 – Lesson 3: B1 – 3
- Prepare
(p42
– 43)new lesson( Lesson 3: Part
3,4 ) on page 47.

...
Teacher: Hoang Manh Linh
Xuan An Primary School
Trình chiếu tiếng anh lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình chiếu tiếng anh lớp 3 - Người đăng: hoanglinh7689
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trình chiếu tiếng anh lớp 3 9 10 621