Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cười tiếng anh

Được đăng lên bởi Kha Nguyễn
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 5 lần
►►►MUA SÁCH TOEIC PHOTO GIÁ CỰC RẺ, ĐẢM BẢO:
❶ 100% photo từ sách gốc nên rất rõ và nét gần sách gốc
❷ Tiết kiệm 40% -70% sách giá gốc
❸ Ship hàng với mức phí Cực Rẻ
Website: 
Fan page: 
Add: Thanh Xuân Bắc, Hà Nôi - 0164 283 1275

“ Chắc là có,” người đàn ông nói, “nhưng sẽ đáng
như thế. Tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một
gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi gôn.”
HOW TO LIVE?

English Funny Stories
CHUYỆN VỢ CHỒNG
THE BUM …
A bum approaches a well dressed gentleman on the
street. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?"
The well-dressed gentleman responds, "You are not
going to spend in on liquor are you?"
"No, sir, I don't drink," retorts the bum.
"You are not going to throw it away in some
crap game, are you?" asks the gentleman.
"No way, I don't gamble," answers the bum.
"You wouldn't waste the money at a golf
course for greens fees, would you?" asks the man.
"Never," says the bum, "I don't play golf."
The man asks the bum if he would like to
come home with him for a home cooked meal. The
bum accepts eagerly. While they are heading for the
man's house, the bum's curiosity gets the better of
him. "Isn't your wife going to be angry when she
sees a guy like me at your table?"
"Probably," says the man, "but it will be worth it. I
want her to see what happens to a guy who doesn't
drink, gamble or play golf."
KẺ ĂN MÀY …
Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặt sang
trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể
cho hai đô la được không?” Người đàn ông ăn mặc
sang trọng trả lời:” Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu
chè, phải không?”
“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày
cãi lại.
“Bạn sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao,
phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi.
“ Không theo lối đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày
trả lời.
“ Bạn sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoảng
phí hõm của một cuộc gôn, phải không?” người đàn
ông hỏi.
“Không bao giờ,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi
gôn.”
Người đàn ông hỏi gã ăn mày có muốn về nhà với
ông ta ăn cơm nhà không. Gã ăn mày hăm hở đồng
ý. Trong khi họ đang đi hướng về nhà người đàn
ông, gã ăn mày không thắng được tính tò mò. “Vợ
ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi
tại bàn ăn của ông à?”

"Darling," said the young man to his new bride.
"Now that we are married, do you think you will be
able to live on my modest income?"
"Of course, dearest, no trouble," she answered. "But
what will you live on?"
LÀM SAO ĐỂ ...
►►►MUA SÁCH TOEIC PHOTO GIÁ CC R, ĐM BO:
100% photo t sách gc nên rt rõ và nét gn sách gc
Tiết kim 40% -70% sách giá gc
Ship hàng vi mc phí Cc R
Website: http://toeicbookstore.com/
Fan page: https://www.facebook.com/englishbookstore/
Add: Thanh Xuân Bắc, Hà Nôi - 0164 283 1275
Truyện cười tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cười tiếng anh - Người đăng: Kha Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Truyện cười tiếng anh 9 10 13