Ktl-icon-tai-lieu

từ điển kỹ thuật ô tô

Được đăng lên bởi Hà Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2617 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Từ điển Kỹ Thuật (Trang 1)
Active body control
Active Service System
Air cleaner
Air flow sensor (Map sensor)
Air temperature sensor
Alternator Assy
Anti-brake system
Auto trans selector lever
positions
Automatic mixture control
“Lugging” the engine
Baffle, tail pipe
Balanceshaft sub - assy
Barometric pressure
Barometric pressure sensorBCDD
Battery voltage
Bearing
Bearing, Balanceshaft
Bearing, camshaft
Bearing, connecting rod
Bearing, crankshaft
Belt
Belt, V (for cooler compressor
to camshaft pulley)
Belt, V (for van pump)
Block assy, short
Body Assy, Throttle
Bolt
Boot, Bush Dust (for rear disc
brake)
Bracket, exhaust pipe support

Điều khiển thân vỏ tích linh hoạt
Hệ thống hiển thị định kỳ bảo
dưỡng
Lọc gió
Cảm biến bướm gió
Cảm biến nhiệt độ khí nạp
Máy phát điện
Phanh chống bó cứng
Tay số tự động
Điều chỉnh hỗn hợp tự động
Hiện tượng khi hộp số không
truyền đủ momen tới bánh xe.
Chụp ống xả (Có thể là inốc)
Trục cân bằng
Máy đo áp suất
Cảm biến máy đo áp suất
Điện áp ắc quy
Vòng bi hoặc bạc
Bạc trục cân bằng
Bạc cam
Bạc biên
Bạc baliê
Dây cu roa
Cu roa kéo điều hoà từ pu ly trục
cơ
Cu roa bơm trợ lực
Lốc máy
Cụm bướm ga
Bu lông
Chụp cao su đầu chốt chống bụi
(cho cụm phanh sau)
Chân treo ống xả (Vỏ hoặc bao

ngoài bằng sắt)
Giá bắt Điện trở (Điều chỉnh để
Brackit, Variable Resistor
thay đổi giá trị)
Bush, exhaust valve guide
Ống dẫn hướng xu páp xả
Bush, intake valve guide
Ống dẫn hướng xu páp hút
Camshaft
Trục cam
Camshaft position
Vị trí trục cam
Camshaft position sensor
Cảm biến trục cam
Cap Sub - assy (Oil filler)
Nắp đậy (miệng đổ dầu máy)
Cap Sub assy, air cleaner
Nắp đậy trên của lọc gió
Nắp két nước hoặc nắp bình
Cap sub-assy
nước...
Carbon filter solenoid valve
van điện từ của bộ lọc carbon
Carburetor
Chế hòa khí
Chain, sub - assy
Xích cam
Charge air cooler
Báo nạp ga máy lạnh
Đèn báo lỗi của hệ thống chuẩn
Check light
đoán
Cái kẹp (đai) giữ chặt cút hoạc
Clamp or clip
ống dầu, nước...
Clamp, Resistive Cord
Giá cao su kẹp hướng dây cao áp
Cụm lọc gió (bao gồm cả vỏ và
Cleaner assy, Air
lọc gió)
Clipper, chain tensioner
Gía tăng xích cam
Closed throttle position switch Bướm ga đóng
Clutch pedal position switch
Công tắc vị trí pedal côn
CO mixture potentiometer
Đo nồng độ CO
Code
Mã chuẩn đoán
Coil Assy, Ignition
Command code
Computer, Engine Control
Conner sensor
Continuous fuel injection system
Continuous trap oxidizer system
Coolant temperature sensor

Mô bin đánh lửa
Code chính
Máy tính điều kiển động cơ (hộp đen)
Bộ cảm ứng góc
Hẹ thống b...
Từ điển Kỹ Thuật (Trang 1)
Active body control Điều khiển thân vỏ tích linh hoạt
Active Service System
Hệ thống hiển thị định kỳ bảo
dưỡng
Air cleaner Lọc gió
Air flow sensor (Map sensor) Cảm biến bướm gió
Air temperature sensor Cảm biến nhiệt độ khí nạp
Alternator Assy Máy phát điện
Anti-brake system Phanh chống bó cứng
Auto trans selector lever
positions
Tay số tự động
Automatic mixture control Điều chỉnh hỗn hợp tự động
“Lugging” the engine
Hiện tượng khi hộp số không
truyền đủ momen tới bánh xe.
Baffle, tail pipe Chụp ống xả (Có thể là inốc)
Balanceshaft sub - assy Trục cân bằng
Barometric pressure Máy đo áp suất
Barometric pressure sensor-
BCDD
Cảm biến máy đo áp suất
Battery voltage Điện áp ắc quy
Bearing Vòng bi hoặc bạc
Bearing, Balanceshaft Bạc trục cân bằng
Bearing, camshaft Bạc cam
Bearing, connecting rod Bạc biên
Bearing, crankshaft Bạc baliê
Belt Dây cu roa
Belt, V (for cooler compressor
to camshaft pulley)
Cu roa kéo điều hoà từ pu ly trục
Belt, V (for van pump) Cu roa bơm trợ lực
Block assy, short Lốc máy
Body Assy, Throttle Cụm bướm ga
Bolt Bu lông
Boot, Bush Dust (for rear disc
brake)
Chụp cao su đầu chốt chống bụi
(cho cụm phanh sau)
Bracket, exhaust pipe support Chân treo ống xả (Vỏ hoặc bao
từ điển kỹ thuật ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ điển kỹ thuật ô tô - Người đăng: Hà Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
từ điển kỹ thuật ô tô 9 10 996