Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng Anh

Được đăng lên bởi Long Man
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 57 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Trio: bộ ba
2. Offensive=insult: xúc phạm
3. Penalized: bị phạt
4. Counsel: tư vấn
5. Penalty: hình phạt
6. Artisan: nghệ nhân
7. Correct: sữa chữa
8. Slander: vu khống, vu oan
9. Specialties: đặc sản
10.Souvenirs: quà lưu niệm
11.Cryptically: khó hiểu
12.Gobble up: nuốt
13.Harbor: bến cảng
14.Left idle=deserted: bỏ hoang
15.Tonnage: trọng tải
16.Vision: tầm nhìn
17.Scheduled: dự kiến, lịch trình
18.Vice versa: ngược lại
19.Outsourcing: gia công
20.Reservoirs: hồ chứa
21.Calamity: thiên tai,tai ương, thảm họa
22.grain of salt in the open sea: hạt muối ở trong biển
23.discharge: thải
24.irrigation: thủy lợi
25.degrading: xuống cấp
26.headache: đau đầu
27.works: công trình
28.mortgage: thế chấp, cầm cố
29.consent: chấp thuận
30.seized: thu giữ
31.defendant: bị đơn, bị cáo
32.revoked: thu hồi
33.accused: buộc tội
34.committing: hành vi
35.evasion: trốn tránh
36.institution: tổ chức
37.entrust: ủy thác
38.interest rate cap: trần lãi suất
39.provisons: quy định
40.collaterial: tài sản thế chấp
41.refinanced: tái cấp vốn
42.cylinder capacity: dung tích xi lanh
43.features: tính năng
44.utilize: tận dụng, sử dụng
45.reference: tham khảo
46.brilliant: rực rỡ, tuyệt vời, xuất sắc
47.burden: gánh nặng
48.shoulders: trên vai
49.underscored: nhấn mạnh
50.conciliation: hòa giải

51.utensils: đồ dùng
52.affiliate: liên kết
53.stationery: văn phòng phẩm
54.Endemic: đặc hữu
55.Disrupt: phá vỡ, gián đoạn
56.Halting: ngăn chặn, chặn đứng
57.Adverse: bất lợi
58.Hydrological: thủy văn
59.Situated: tọa lạc
60.Unbearable: không thể chịu được
61.Landlords: chủ nhà
62.Confronted: đối mặt
63.Incentive: ưu đãi
64.Banquet: bữa tiệc
65.Sake: vì lợi ích
66.Foundation: nền tảng
67.Strides: những bước tiến
68.Obstacles: trở ngại
69.Baskets: giỏ
70.Incense: nhang, trầm hương
71.Ornamental: cây cảnh, kiểng
72.Solicited: trưng cầu
73.Tackle: khắc phục
74.Formal: chính quy
75.Sophistication: tinh tế, phức tạp
76.settle down: ổn định cuộc sống
77.logistic: hậu cần
78.sketches : phác thảo
79.artifact: hiện vật
80.adrift: trôi dạt
81.unloading: bốc xếp, xếp dỡ
82.rushed to: vội vã
83.inquired: hỏi thăm
84.mangos: xoài
85.rambutan: chôm chôm
86.VANISH INTO THIN AIR: mất tăm tích một cách bí ẩn
87.Harvesting: thu hoặch
88.Stagnant: trì trệ
89.Undergo: trải qua
90.Certain: nhất định
91.Threshold: ngưỡng
92.Alcohol: cồn
93.

...
 
 
  !"
# $%&
' ()
* +,-.
/ $00
1 2!34,5
6 2789
:2;<%-
$((3=>
?4
@A9,
#BC!!!D,
',E,9
*FG)
/2!!!H3A5")
1F,%I
6,,J,
:KLM
$(N5%O,59E
,C4P,>
!,9
#,Q(I
'!,!,4,&
*!77G
/R3J,)
1,,A&5G4
6&S
: !,0
!C!"7O5"T
3!L
!
#,<
'4T
*UM
/Q(T
1GV&
6;(7"
#:<9A&
#W!T&4
#(!(!,X
#CXY,
## S!Z,5[!Z,
#'C39
#*H\5(-]5&^
#/!,T8,
#1!N
#6!!&
':_,9
Từ vựng tiếng Anh - Trang 2
Từ vựng tiếng Anh - Người đăng: Long Man
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Từ vựng tiếng Anh 9 10 887