Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng tiếng anh

Được đăng lên bởi thelittletear8293
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 2 lần
FAMILY AND RELATIONSHIPS
1. Family:
Relations:
- Nuclear/Immediate/Close/Close-knit
family

- Gia đình hạt nhân
- Đại gia đình

- Extended family

- Họ hàng ruột thịt >< Họ hàng xa

- Close relatives >< Distant relatives

- Đỡ đầu/ Kế/ cùng cha hoặc mẹ/

- God-/Step-/half-/-in-law
- Your own flesh and blood

Dâu rể
- Máu mủ ruột thịt

Marriage status:
- Confirmed bachelor

- Độc thân (nam giới)

- Husband and wife:

- Vợ chồng: quá cố/cũ/xa lánh

late-/ex-/estranged- Trial separation

- Ly thân
- Ly dị (3)

- Get a divorce/bitter divorce/
acrimonious divorce

Describe a family:
- Family: loving, respectable,
dysfunctional
- Home: broken, stable, deprive

- Gia đình: đáng mến, danh giá, bất
hòa
- Mái ấm: Tan vỡ, yên ổn, nghèo
khó

Parents and children:
- Start a family

- Xây dựng gia đình

- Set up home

- Xây dựng nhà riêng

- Expect a baby

- Mong chờ có con

- Have a baby/the baby is due

- Sinh con

- Have children

- Có con

- Raise/bring up children/a family

- Nuôi dưỡng, chăm sóc con

- Fusses too much over my children

cái, gia đình

- Provide for my family

- Quá khắt khe với con cái

- Apply for custody of the children =

- Cung cấp đầy đủ vật chất

give/grant custody to
- Single parent/mom

cho gia đình
- Giành quyền nuôi con/ trao
quyền nuôi con cho ai
- Bà mẹ đơn thân

2. Friend:
Type of friends:
- Complete stranger

- Người xa lạ

- A casual acquaintance/ a firm friend

- Người gặp xã giao hàng

- Mutual friends
- Close friend/special friend/friend for
life/lifelong friend/close confidant

ngày (2)
- Bạn chung
- Bạn thân (5)

- Childhood friend

- Bạn từ thời thơ ấu

- Long-term friendship

- Quan hệ yêu đương

- Platonic friendships

- Quan hệ bạn bè đơn thuần

- Stable relationships

- Quan hệ bền vững

- Social network/circle of friends

- Các mối quan hệ (2)

Friendship grows:
- Make friends/ Create a friendship/
Forge a relationship/ mix up with sb
- On the same wavelength/ have much
in common
- Hit it off/ get on like a house on fire/
warm to sb
- Strike up a friendship
- Formed/develop a friendship
- Cement/Spoil a friendship/ Be
cordial
- Spring to her defend when she comes
under attack

- Làm quen (3)/đàn đúm với
ai
- Hợp cạ (2)
- Quý, có cảm tình (3)
- Bắt đầu mối quan hệ
- Phát triển mối quan hệ (2)
- Cải thiện/hủy hoại mối
quan hệ (3)
- Bảo vệ ai khi họ bị bắt nạt
- Giữ thể diện
- Giúp đỡ đúng lúc
- Khiến ai tin tưởng

- Save face

- Có quan hệ tốt đẹp (2)

- Provide moral support

- Giữ/mất liên lạc (5)

- Win someone’s trust
...
FAMILY AND RELATIONSHIPS
1. Family:
Relations:
- Nuclear/Immediate/Close/Close-knit
family
- Extended family
- Close relatives >< Distant relatives
- God-/Step-/half-/-in-law
- Your own flesh and blood
- Gia đình hạt nhân
- Đại gia đình
- Họ hàng ruột thịt >< Họ hàng xa
- Đỡ đầu/ Kế/ cùng cha hoặc mẹ/
Dâu rể
- Máu mủ ruột thịt
Marriage status:
- Confirmed bachelor
- Husband and wife:
late-/ex-/estranged-
- Trial separation
- Get a divorce/bitter divorce/
acrimonious divorce
- Độc thân (nam giới)
- Vợ chồng: quá cố/cũ/xa lánh
- Ly thân
- Ly dị (3)
Describe a family:
- Family: loving, respectable,
dysfunctional
- Home: broken, stable, deprive
- Gia đình: đáng mến, danh giá, bất
hòa
- Mái ấm: Tan vỡ, yên ổn, nghèo
khó
Parents and children:
- Start a family - Xây dựng gia đình
từ vựng tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng tiếng anh - Người đăng: thelittletear8293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
từ vựng tiếng anh 9 10 925