Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng Anh

Được đăng lên bởi Lại Thành Tuấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Nghề nghiệp
Teacher: giáo viên
Rector: hiệu trưởng
Professon : giáo sư đại học
student: học sinh
Doctor: bác sĩ
Nurse: y tá
Dentist : nha sĩ
Worker: công nhân
Farmer : nông dân
Gardence: người làm vườn
janitor : người gác cổng
housekeeper : quản gia
officer : nhân viên công chức
accountant : kế toán
receptionist : tiếp tân
secretary : thư kí
manager : người quản lý/ giám đốc
Pilot : phi công
Waiter: người hầu bàn
Cook: đầu bếp
Chief cook : bếp trưởng
Master : thuyền trưởng
Sailor : Thủy thủ
Businessman : thương nhân
foreman : quản đốc, đốc công
Engineer : kỹ sư
Mechanic : thợ máy
architect : kiến trúc sư
builder : chủ thầu
painter : họa sĩ
artist : nghệ sĩ
musician : nhạc sĩ
singer: ca sĩ
footballer: cầu thủ
actor: diễn viên nam
actress : diễn viên nữ
pianist: nghệ sĩ piano
detective : thám tử
judge : quan tòa
jury : ban hội thẩm
defendant : bị cáo
witness : nhân chứng
Police : công an
suspect : nghi phạm
thief : trộm
Barber : thợ cạo, thợ cắt tóc
Photographer :thợ chụp ảnh
Locksmith: thợ chữa khóa
electrician: thợ điện
watchmaker : thợ đồng hồ
washerwoman : thợ giặt
bricklayer : thợ nề
diver : thợ lặn
goldsmith : thợ kim hoàn
blacksmith : thợ rèn
plumber :thợ sủa ống nước
carpenter : thợ mộc
baker : thợ làm bánh
painter : thợ sơn
turner : thợ tiện

building worker: thợ xây dựng
Tailor : thợ may
Chandler : ngừoi bán nến
Cobbler : thợ sửa giày
Collier : htợ mỏ than
Confectioner : ngừoi bán bành kẹo
Cutter : thợ cắt
Draper : ngừoi bán áo quần
Fishmonger : ngừoi bán cá
Fruiterer : ngừoi bán trái cây
Funambulist : ngừoi đi trên dây
Greengrocer : ngừoi bán hoa quả
Haberdasher : ngừoi bán kim chỉn
Hawker : ngừoi bán hàng rong
Lapidist : thợ làm đá quí
Lexicographer : ngừoi viết từ điển
Mercer : ngừoi bán tơ lục vải vóc
Philatelist : ngừoi sưu tập tem
Poulterer : ngừoi bán gà vịt
Sculptor : thợ khắc chạm đá
Tobacconist : ngừoi bán thuốc hút
Whaler : thợ săn cá voi
Hatter : ngừoi làm nón mũ
Fisher : ngừoi đánh cá

Từ vựng về sự di chuyển của con người
và con vật
APES -> swing : khỉ -> đu ,nhãy
ASSES -> jog : lừa -> đi chậm rãi
BABIES -> crawl : em bé -> bò
BEARS -> tumble : gấu -> đi mạnh mẽ
BEES -> flit : ong -> bay vù vù
BEETLES -> crawl : bọ cánh cứng -> bò
BIRDS -> fly ,flutter,hop,glide,dive : chim -> bay
,vỗ cánh,nhảy lượn ,lao
BULLS -> charge : đi đủng đỉnh
CATS -> steal : mèo -> đi rón rén
CATTLE -> wander : gia súc -> đi lảng vảng ,đi
thơ thẫn
COCKS -> strut : gà trống -> đi khệnh khạng
DEER -> bound : hươi,nai -> nhảy cẩng
DOGS -> run ,trot : chó -> chạy...
Nghề nghiệp
Teacher: giáo viên
Rector: hiệu trưởng
Professon : giáo sư đại học
student: học sinh
Doctor: bác sĩ
Nurse: y tá
Dentist : nha sĩ
Worker: công nhân
Farmer : nông dân
Gardence: người làm vườn
janitor : người gác cổng
housekeeper : quản gia
officer : nhân viên công chức
accountant : kế toán
receptionist : tiếp tân
secretary : thư kí
manager : người quản lý/ giám đốc
Pilot : phi công
Waiter: người hầu bàn
Cook: đầu bếp
Chief cook : bếp trưởng
Master : thuyền trưởng
Sailor : Thủy thủ
Businessman : thương nhân
foreman : quản đốc, đốc công
Engineer : kỹ sư
Mechanic : thợ máy
architect : kiến trúc sư
builder : chủ thầu
painter : họa sĩ
artist : nghệ sĩ
musician : nhạc sĩ
singer: ca sĩ
footballer: cầu thủ
actor: diễn viên nam
actress : diễn viên nữ
pianist: nghệ sĩ piano
detective : thám tử
judge : quan tòa
jury : ban hội thẩm
defendant : bị cáo
witness : nhân chứng
Police : công an
suspect : nghi phạm
thief : trộm
Barber : thợ cạo, thợ cắt tóc
Photographer :thợ chụp ảnh
Locksmith: thợ chữa khóa
electrician: thợ điện
watchmaker : thợ đồng hồ
washerwoman : thợ giặt
bricklayer : thợ nề
diver : thợ lặn
goldsmith : thợ kim hoàn
blacksmith : thợ rèn
plumber :thợ sủa ống nước
carpenter : thợ mộc
baker : thợ làm bánh
painter : thợ sơn
turner : thợ tiện
building worker: thợ xây dựng
Tailor : thợ may
Chandler : ngừoi bán nến
Cobbler : thợ sửa giày
Collier : htợ mỏ than
Confectioner : ngừoi bán bành kẹo
Cutter : thợ cắt
Draper : ngừoi bán áo quần
Fishmonger : ngừoi bán cá
Fruiterer : ngừoi bán trái cây
Funambulist : ngừoi đi trên dây
Greengrocer : ngừoi bán hoa quả
Haberdasher : ngừoi bán kim chỉn
Hawker : ngừoi bán hàng rong
Lapidist : thợ làm đá quí
Lexicographer : ngừoi viết từ điển
Mercer : ngừoi bán tơ lục vải vóc
Philatelist : ngừoi sưu tập tem
Poulterer : ngừoi bán gà vịt
Sculptor : thợ khắc chạm đá
Tobacconist : ngừoi bán thuốc hút
Whaler : thợ săn cá voi
Hatter : ngừoi làm nón mũ
Fisher : ngừoi đánh cá
Từ vựng về sự di chuyển của con người
và con vật
APES -> swing : khỉ -> đu ,nhãy
ASSES -> jog : lừa -> đi chậm rãi
BABIES -> crawl : em bé -> bò
BEARS -> tumble : gấu -> đi mạnh mẽ
BEES -> flit : ong -> bay vù vù
BEETLES -> crawl : bọ cánh cứng -> bò
BIRDS -> fly ,flutter,hop,glide,dive : chim -> bay
,vỗ cánh,nhảy lượn ,lao
BULLS -> charge : đi đủng đỉnh
CATS -> steal : mèo -> đi rón rén
CATTLE -> wander : gia súc -> đi lảng vảng ,đi
thơ thẫn
COCKS -> strut : gà trống -> đi khệnh khạng
DEER -> bound : hươi,nai -> nhảy cẩng
DOGS -> run ,trot : chó -> chạy ,chạy lon ton
DONKEYS -> trot : lừa -> chạy lon ton
DUCKS -> waddle : vịt -> đi lạch bạch
EAGLES -> swoop : đại bàng -> bay lượn ,sà
xuống
ELEPHANTS -> charge,amble : voi -> đi thong
thả ,chậm rãi
FLIES -> flit : ruồi -> bay vù
GEESE ->waddle : ngỗng -> đi lạch bạch
GRASSHOPPERS -> hop : châu chấu -> nhảy
,búng
HENS -> strut : gà máy -> đi khệnh khạng
HORSES -> gallop,trot : ngựa -> chạy lon ton
,phi
INFANTS -> toddle : em bé -> đi chập chững
LAMBS -> frisk,gambol : cừu non -> nhảy
nhót ,nô giỡn
LIONS -> prowl : sư tử -> đi lảng vảng kiếm mồi
MICE -> scamper : chuột -> chạy vội vàng
MONKEYS -> swing ,climb : khỉ -> đu ,leo trèo
PEACOCKS -> strut : công -> đi khệnh nhạng
PEOPLE -> walk,run,jump,swim,climb: ngưòi ->
đ,i chạy nhảy ,bơi ,trèo
PIGS -> trot : lợn -> chạy lon ton
RABBITS -> hop,leap : thỏ -> nhảy
SNAKES -> glide,coil : rắn -> bò, trườn
RABBITS -> hop,leap : thỏ -> nhảy
SNAKES -> glide,coil : rắn -> bò, trườn
SPARROWS -> flit : chim sẻ -> bay
SWALLOWS -> dive : chim én -> đâm bổ
xuống
SWANS -> glide : thiên nga -> lượn ,bay
vút qua
WOLVES -> lope : sói -> vừa chạy vừa
nhảy cẩng lên
Phát ra âm thanh từ đồ vật
Planes -> drone, zoom : máy bay -> vù
vù ,ầm ầm
Arrow -> whizz : mũi tên -> vèo vèo
Bells (small ) -> ring ,tinkle, jingle :
chuông -(nhỏ ) -> leng keng
Bells (big ) -> toll , peal , chime :
chuông( lớn ) -> boang boang
Bullets -> whizz : đạn -> vèo vèo
Bombs -> explode : bom -> ầm ầm
Brakes -> screech : thắng xe -> kít kít
Clicks -> tick : đồng hồ treo tường -> tích
tắc
Clogs -> clack : guốc -> lạch cạch
Coins -> jingle ,ring : đồng xu -> loảng
xoảng
Doors -> slam ,bang : cửa -> rầm ,đùng
đùng
Drums -> beat ,roll : trống -> tùng tùng
Engines -> throb ,purr : máy móc -> ầm ầm
,rù rù
Fire -> crackle : lửa -> lách tách
Glasses -> clink ,tinkle : ly tách -> loảng
xoảng
Guns -> boom : súng -> bùm
Hands -> clap ,slap : tay : vổ bôm bốp
Hearts -> beat ,throb : tim -> đập thình
thịch
Hinges -> creak : bản lề -> két két
Hoofs -> clatter, thunder : móng ngựa ->
cộc cộc
Horns -> honk , hoot, toot : còi -> tút tút
,bíp bíp
Joints (of fingers ) -> click : ngón tay ->
krắc
Keys -> jingle,clink ,knuckles, rap : chìa
khóa -> loảng xoảng ,leng keng
Leaves -> rustle : lá -> xào xạc
Leaves (dry) -> crackle : lá (khô ) -> lách
tách
Locks -> click : khóa -> cách
Pens -> scratch : viết -> sột soạt
Plates -> clatter ,crash : đĩa -> loảng xoảng
Pots and pans -> clang : xoong nồi -> leng
keng
Propellers -> whirr : cánh quạt -> vù vù
,vovo
Raindrops -> patter : mưa rơi -> tí tách ,lộp
độp
Rivers -> gurgle : sông -> róc rách
Từ vựng tiếng Anh - Trang 2
Từ vựng tiếng Anh - Người đăng: Lại Thành Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Từ vựng tiếng Anh 9 10 932