Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng tiếng anh chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông

Được đăng lên bởi Candy Lovely Huong
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 11877 lần   |   Lượt tải: 21 lần
HỌC VIỆN CễNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THễNG

BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH
CHUYấN NGÀNH ĐTVT
(Dựng cho sinh viờn hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CễNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THễNG

BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH
CHUYấN NGÀNH ĐTVT

Biờn soạn :

THS. NGUYỄN QUỲNH GIAO
THS. NGUYỄN HỒNG NGA

BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH
CHUYấN NGÀNH ĐTVT
Mó số: 491ANH213
Chịu trỏch nhiệm bản thảo
TRUNG TÂM éÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THễNG 1

Lời nói đầu
Ngày nay, tiếng Anh là công cụ không thể thiếu đ−ợc đối với các nhà nghiên cứu, khoa học,
các nhà quản lý, học sinh, sinh viên… để tích luỹ, học hỏi, nghiên cứu. Có thể nói sử dụng thành
thạo ngôn ngữ này sẽ giành đ−ợc lợi thế cạnh tranh trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các ngành khoa
học kỹ thuật.
Nhằm giúp cho sinh viên hệ đào tạo từ xa học tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông có
hiệu quả, tập bài giảng “tiếng Anh chuyên ngành viễn thông” đ−ợc biên soạn bao gồm những kiến
thức cơ bản về mạng, truyền dẫn vô tuyến và hữu tuyến, chuyển mạch và ứng dụng công nghệ
thông tin trong viễn thông. Tập bài giảng gồm 10 Unit, đũi hỏi 60 tiết trờn lớp, cú thể tương
đương 100 giờ tự học. Đi kốm với cuốn sỏch, sinh viờn sẽ cần bộ đĩa đi kốm để giỳp việc học đạt
hiệu quả cao hơn.
Tập bài giảng này rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và dịch. Tập bài giảng
cung cấp các khái niệm, cỏc vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo
điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm nhiều loại
hình bài tập phù hợp giỳp sinh viên dễ dàng hơn trong việc sử dụng cỏc kiến thức viễn thụng, cỏc
thuật ngữ đó tớch luỹ được.
Sau học phần tiếng Anh chuyờn ngành điện tử viễn thụng, sinh viờn cú khả năng đọc, dịch,
viết, phõn tớch cỏc tài liệu cú liờn quan đến chuyờn ngành. Sinh viờn cú được phương phỏp nghiờn
cứu tài liệu chuyờn mụn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho cỏc mụn chuyờn ngành trong khi
học tại Học viện cũng như tự nghiờn cứu trong cụng việc hay nõng cao trỡnh độ sau này.
Cỏc tỏc giả đó rất cố gắng tuy nhiờn do điều kiện thời gian hạn hẹp nờn những thiếu sút trong
quyển bài giảng là khú trỏnh khỏi. Chỳng tụi rất mong và xin cảm ơn sự đúng gúp ý kiến của bạn
bố đồng nghiệp và cỏc học viờn.
Chỳng tụi cũng xin chõn thành cảm ơn sự tạo điều kiện giỳp đỡ của Ban giỏm đốc Học viện
Cụng nghệ Bưu chớnh viễn thụng, Trung tõm đào tạo Bưu chớnh viễn thụng 1, Khoa Cơ bản 1 và
sự khuyến khớch động viờn của cỏc bạn bố đồng nghiệp để chỳng tụi hoàn thành được tập tài liệu
này.
Hà nội, năm 200...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÀI GING
TING ANH
CHUYÊN NGÀNH ĐTVT
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
từ vựng tiếng anh chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng tiếng anh chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông - Người đăng: Candy Lovely Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
từ vựng tiếng anh chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông 9 10 464