Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng tiếng Nhật

Được đăng lên bởi mabiru
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lophoctiengnhat.com
Bài 1
わたし

tôi

わたしたち

chúng tôi, chúng ta

あなた

anh/ chị/ ông/ bà, bạn ngôi thứ 2
số ít)

あのひと

あの人

người kia, người đó

(あのかた)

(あの方)

(「あのかた」là cách nói lịch
sự của「あのひと」, vị kia)

みなさん

皆さん

các anh chị, các ông bà, các bạn,
quý vị

~さん

anh, chị, ông, bà (cách gọi người
khác một cách lịch sự bằng cách
thêm từ này vào sau tên của
người đó)

~ちゃん

(hậu tố thêm vào sau tên của trẻ
em thay cho 「~さん」)

~くん

~君

(hậu tố thêm vào sau tên của em
trai)

~じん

~人

(hậu tố mang nghĩa “người
(nước)~”; ví dụ 「アメリカじ
ん」: Người Mỹ)

せんせい

先生

thầy/ cố (không dùng khi nói về
nghề nghiệp giáo viên của mình)

きょうし

教師

giáo viên

がくせい

学生

học sinh, sinh viên

Lophoctiengnhat.com
かいしゃいん

会社員

nhân viên công ty

しゃいん

社員

Nhân viên công ty ~ (dùng kèm
theo tên công ty; ví dụ「IMC
のしゃいん」)

ぎんこういん

銀行員

Nhân viên ngân hàng

いしゃ

医者

Bác Sĩ

けんきゅうしゃ

研究者

nhà nghiên cứu
kỹ sư

エンジニア
だいがく

大学

đại học, trường đại học

びょういん

病院

bệnh viện

でんき

電気

điện, đèn điện

だれ(どなた)

ai (「どなた」là cách nói lịch
sự của「だれ」, vị nào)

―さい

-歳

― tuổi

なんさい

何歳

mấy tuổi, bao nhiêu tuổi (「お
いくつ」là cách nói lịch sự của
「なんさい」)

(おいくつ)
はい

vâng, dạ

いいえ

không

しつれいですが

失礼ですが

xin lỗi,…

おなまえは?

お名前は?

Tên anh/chị là gì?

Lophoctiengnhat.com
はじめまして。

初めまして。

Rất hân hạnh được gặp anh/chị
(đây là lời chào với người lần
đầu tiên gặp, là câu nói đầu tiên
trước khi giới thiệu về mình.)

どうぞよろしく[おねがいします]。
どうぞよろしく[お願いします]。

こちらは~さんです。

Rất mong được sự giúp đỡ của
anh/chị, rất vui được làm quen
với anh/chị (Dùng làm câu kết
thúc sau khi giới thiệu về mình.)
Đây là anh/chị/ông/bà ~.

~からきました。
~から来ました。

(tôi) đến từ ~.

アメリカ

Mỹ

イギリス

Anh

インド

Ấn Độ

インドネシア

Indonesia

韓国

Hàn Quốc

タイ

Thái Lan

中国

Trung Quốc

ドイツ

Đức

日本

Nhật Bản

フランス

Pháp

ブラジル

Braxin

Lophoctiengnhat.com
さくら大学/富士大学

tên các trường Đại học (giả
tưởng)

IMC/パワー電気/ブラジルエアー

tên các công ty (giả tưởng)

AKC

tên một tổ chức (giả tưởng)

神戸病院

tên một bệnh viện (giả tưởng)

Lophoctiengnhat.com
Bài 2
これ

cái này, đây (vật ở gần người
nói)

それ

cái đó, đó (vật ở gần người
nghe)

あれ

cái kia, kia (vật ở xa cả người
nói và người nghe)

この~

~ này

その~

~ đó

あの~

~ kia

ほん

本

sách

じしょ

辞書

từ điển

ざっし

雑誌

tạp chí

しんぶん

新聞

báo

ノート

vở

てちょう

手帳

sổ tay

めいし

名刺

danh thiếp

カード

thẻ, cạc

テレホンカード

thẻ điện thoại

えんぴつ

鉛筆

bút chì

ボールペン

bút bi

シャープペンシル

bút chì kim, bút chì bấm

かぎ

chìa khóa

Lophoctiengnhat.com
とけい

時計

đồng hồ

かさ

傘

ô, dù

かばん

cặp sách, túi sách

[カセット]テープ

băng [cát-xét]

テープレ...
Lophoctiengnhat.com
Bài 1
わたし tôi
わたしたち chúng tôi, chúng ta
あなた anh/ ch/ ông/ bà, bn ngôi th 2
s ít)
あのひと あの人 người kia, người đó
(あのかた) (あの方) (「あのかた」là cách nói lch
s ca「あのひと」, v kia)
みなさん 皆さん các anh ch, các ông bà, các bn,
quý v
~さん anh, ch, ông, bà (cách gọi người
khác mt cách lch s bng cách
thêm t này vào sau tên ca
người đó)
~ちゃん (hu t thêm vào sau tên ca tr
em thay cho 「~さん」)
~くん ~君 (hu t thêm vào sau tên ca em
trai)
~じん ~人 (hu t mang nghĩa “người
(nước)~; ví d 「アメリカじ
ん」: Người M)
せんせい 先生 thy/ c (không dùng khi nói v
ngh nghip giáo viên ca mình)
きょうし 教師 giáo viên
がくせい 学生 hc sinh, sinh viên
từ vựng tiếng Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng tiếng Nhật - Người đăng: mabiru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
từ vựng tiếng Nhật 9 10 220