Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề

Được đăng lên bởi Ngan Heo
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3359 lần   |   Lượt tải: 16 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Từ vựng tiếng Nhật
dùng trong giao tiếp)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐÌNH HUY – MINH DŨNG

Từ vựng

TIẾNG NHẬT
thông dụng
Từ vựng tiếng Nhật dùng trong giao tiếp
( Tái bản lần thứ 10)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

421/GD-01/5175/901-00

Mã số: U3677L8

Bảng chữ mềm Hiragana
Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nếu phần chữ viết không vững
thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá trình học tiếng Nhật. Khi học bảng chữ cái bạn
phải bắt đầu học từ bộ chữ Hiragana. Nhiều bạn khi bắt đầu học tiếng Nhật đều than
rằng sao chữ viết tiếng Nhật khó thế, và bắt đầu nản chí. Đó là do các bạn chưa tìm ra
cách học chữ vừa vui vẻ, vừa dễ nhớ. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn giúp các bạn học
tốt bảng chữ cái Hiragana.
Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết và cuối cùng là
ghép chữ thành từ để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rất nhanh và nhớ kỹ chứ
không phải như học vẹt, học trước quên sau.

あa
か ka
さ sa
た ta
な na

いi
き ki
しshi
ちchi
に ni

は ha ひhi
まma みmi
やya
らra りri
わwa

うu えe お o
く ku け ke こ ko
すsu せ se そ so
つtsu て te と to
ぬnu ねne のno
ふfu へhe
むmu めme
ゆyu
る ru れ re

ほho
もmo
よyo
ろro
をo

んn
が ga
ざza
だda
ばba
ぱ pa

ぎgi
じ ji
ぢji
びbi
ぴpi

きゃ kya
しゃ sha
ちゃ cha
にゃ nya
ひゃ hya
みゃmya
りゃ rya

ぐgu
ずzu
づzu
ぶbu
ぷpu

げge
ぜze
でde
べbe
ぺpe

きゅ kyu
しゅ shu
ちゅ chu
にゅnyu
ひゅhyu
みゅmyu
りゅ ryu

ごgo
ぞzo
どdo
ぼbo
ぽpo

きょ kyo
しょ sho
ちょ cho
にょ nyo
ひょ hyo
みょ myo
りょ ryo

ぎゃ gya
じゃ ja
びゃ bya
ぴゃ pya

ぎゅ gyu
じゅ ju
びゅ byu
ぴゅ pyu

ぎょ gyo
じょ jo
びょ byo
ぴょ pyo

Bảng chữ cứng Katakana

Chắc các bạn đang tự hỏi sao mà Tiếng Nhật nhiều bộ chữ quá, đã có b ộ chữ Hiragana
rồi mà bây giờ còn thêm bộ chữ Katakana nữa nhỉ. Tuy nhiên, mỗi bộ chữ có một chức
năng riêng. Hiragana là chữ viết người Nhật hay dùng, trẻ con Nhật khi học chữ sẽ học
bộ chữ này trước. Sau đó mới học thêm bộ chữ Katakana để phiên âm tiếng nước ngoài.
Như vậy bộ chữ Katakana chỉ dùng để phiên âm những từ vựng có nguồn gốc từ tiếng
nước ngoài, còn các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hiragana.
Chữ Katakana cũng có đầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường
âm, các bạn chỉ cần dùng “ ―” phía sau ch ữ cần kéo dài âm là được.
Khi học chữ , các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt
chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết. Bây giờ bắt đầu học bảng chữ cái Katakana
nào!

アa
カka
サsa
タ ta
ナna

イi
キki
シshi
チchi
ニni

ウu
クku
スsu
ツtsu
ヌnu

エe
ケe
セ se
テte
ネne

オo
コ ko
ソso
ト to
ノno

ハha ヒ hi
マma ミmi
ヤya
ラra リri
ワwa

フfu ヘhe
ム...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Từ vựng tiếng Nht
ng trong giao tiếp)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề - Người đăng: Ngan Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề 9 10 130